uljara u kojoj se prerađuju masline u maslinovo ulje kontinuiranim centrifugalnim sistemom,
centrifugiranje, zauljeni otpad, otpadne vode, obrada otpadnih voda

O tvrtki PIERALISI
Djelatnost, povijest, planovi.
Prerada maslina u ulje!
Ekološka postrojenja u industriji!
Postrojenja u prehrambenoj industriji!
Adresa i telefoni tvrtke
 
 
 

Uljara "Blato 1902 d.d."Vlasnik: Blato 1902 d.d.
Lokacija: Blato, Otok Korčula
Postrojenje: Prese "Verachi", 3 komada;
+ FP/3 + dekanter "Super 1", 2 komada

Kombinirano postrojenje:
 - tradicionalni način prerade prešanjem i kontinuirani dekanterski sistem (prva generacija dekantera).
Instalirani kapacitet: cca 2900 kg maslina na sat
Realizacija projekta: Održavanje postrojenja, te remont u sezoni 2003.

Klik za veću sliku!
Klik za veću sliku!
Klik za veću sliku!
Klik za veću sliku!
Klik za veću sliku!
   Povratak na referentnu listu: svih objekata  ili uljara