O tvrtki PIERALISI
Djelatnost, povijest, planovi.
Prerada maslina u ulje!
Ekološka postrojenja u industriji!
Postrojenja u prehrambenoj industriji!
Adresa i telefoni tvrtke
 
 
 

Uljara "Esencija"
Vlasnik: Dalmacijabilje - Esencija d.o.o.
Lokacija: Dubravka - Konavle
Postrojenje:
Kontinuirani dekanterski sistem: tip V 2 + M 1 + separator 1500/2000

Instalirani kapacitet:
cca 750 - 900 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
održavanje postrojenja (instalirano 1999. godine).

Klik za veæu sliku!

Klik za veæu sliku!

Klik za veæu sliku!

Klik za veæu sliku!
   Povratak na referentnu listu: svih objekata  uljara