O tvrtki PIERALISI
Djelatnost, povijest, planovi.
Prerada maslina u ulje!
Ekološka postrojenja u industriji!
Postrojenja u prehrambenoj industriji!
Adresa i telefoni tvrtke
 
 
 

Uljara "PUNAT"
Vlasnik: Kvarner d.o.o., Punat
Lokacija: Punat, otok Krk
Postrojenje:
FP/3 + dekanter SUPER 1 x 2 kom
"Kontinuirani dekanterski sistem - prva generacija dekantera"
Instalirani kapacitet:
cca 1800-2000 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja

Klik za veću sliku!

Klik za veću sliku!

Klik za veću sliku!
 
   Povratak na referentnu listu: svih objekata  uljara