O tvrtki PIERALISI
Djelatnost, povijest, planovi.
Prerada maslina u ulje!
Ekološka postrojenja u industriji!
Postrojenja u prehrambenoj industriji!
Adresa i telefoni tvrtke
 
 
 

Coca-cola, pogon Solin
obrada tehnoloških otpadnih voda


Investitor: Coca-cola Beverages Hrvatska
Lokacija: Solin
Postrojenje: PIERALISI centrifugalni sistem s opremom (polimer jedinica):
Centrifuga FP 600 M, obrada u 2 faze;
odvajanje krute tvari iz tehnološke vode;  
D.S.= 5% na ulazu

Instalirani kapacitet:  4 - 5 m3/sat

Realizacija projekta:  season 1996.,
 repair and supply of spare parts;

Klik za veću sliku!
Klik za veću sliku!

   
   Povratak na referentnu listu: svih objekata  ili industrijskih postrojenja