O tvrtki PIERALISI
Djelatnost, povijest, planovi.
Prerada maslina u ulje!
Ekološka postrojenja u industriji!
Postrojenja u prehrambenoj industriji!
Adresa i telefoni tvrtke
 
 
 

Uljara "B.N."
Marina, Svinca


Po zahtjevu vlasnika uljare "Bilaja" izgrađena je na potpuno novoj lokaciji još veća i tehnološki modernija uljara sa svim pratećim objektima prema tehnološkom projektu.

Vlasnik: B.N. d.o.o.
Lokacija: Marina, Svinca
Postrojenje: 2 linije PANORAMA P6, najsuvremenije tehnološko rješenje i NAJVEĆA PRERADBENA LINIJA u Hrvatskoj i u bližem okruženju;
Instalirani kapacitet:
svaka linija po 2,8 - 3,4 t maslina na sat,
ukupan kapacitet:130 do 160 tona maslina na dan
Realizacija projekta:
2006.godina

Klik za veću sliku!

Klik za veću sliku!
     Klik za veću sliku!     Klik za veću sliku!     Klik za veću sliku!
     Klik za veću sliku!     Klik za veću sliku!     Klik za veću sliku!
 
   Povratak na referentnu listu: svih objekata  uljara