O tvrtki PIERALISI
Djelatnost, povijest, planovi.
Prerada maslina u ulje!
Ekološka postrojenja u industriji!
Postrojenja u prehrambenoj industriji!
Adresa i telefoni tvrtke
 
 
 

Uljara "VLADIMIR"


Uljara je po zahtjevu investitora izgrađena na vlastitoj parceli izvan mjesta Sutivan na otoku Braču, sa svim pratećim sadržajima.

Vlasnik: Vlado Vladisavić
Lokacija: Sutivan, otok Brač
Postrojenje:
FATTORIA 2 + prese PIERALISI D 400
   Kontinuirani dekanterski sistem i tradicionalni način prerade prešanjem.
Instalirani kapacitet:
cca 1000 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
oprema isporučena za sezonu 1999./2000.

Klik za veću sliku!

Klik za veću sliku!

Klik za veću sliku!

Klik za veću sliku!
   Povratak na referentnu listu: svih objekata  uljara