O tvrtki PIERALISI
Djelatnost, povijest, planovi.
Prerada maslina u ulje!
Ekološka postrojenja u industriji!
Postrojenja u prehrambenoj industriji!
Adresa i telefoni tvrtke
 

 

 

REFERENTNA LISTA:

   
 

 - ULJARSTVO

 

 - INDUSTRIJSKA POSTROJENJA

 

 - PREHRAMBENA INDUSTRIJA

 

 - INVESTICIJSKI PROJEKTI

 

 

  ULJARSTVO
     
  PZ Hvar O.Hvar
  PZ Podšpilje O.Vis
  Poljoprivreda Blato d.d. O.Korcula
  Žanetic d.o.o. Blato, O. Korcula
  Uljara Živogošce Živogošce
  PZ Dolac Primošten Južni
  Uljara "Radelic" Gradac
  Uljara Falkom Primošten južni
  Uljara Vodice Vodice
  Murterska uljara O.Murter
  PZ Pošip Cara, O.Korcula
  PZ Jedinstvo Smokvica, O.Korcula
  PZ Lastovo O.Lastovo
  PZ Olib O.Olib
  PZ Maslina Kali, O. Ugljan
  Uljara Punat O.Krk
  PZ Selcanka Selca, O.Brac
  Olma Makarska
  PZ Poljica O.Hvar
  Uljara “Vladimir" Sutivan, O.Brac
  Uljara “Bodulica” Zaglav, Dugi otok
  Uljara “Sv. Petar” O.Rab
  Uljara “Zlatno Zrno” Biograd
  Uljara “Bilaja” Najevi
  Uljara “Tisno” Tisno, O.Murter
  PZ Marina Marina
  PZ Milna Milna, O.Brac
  Institut za jadranske kulture i
     melioraciju krša
Kaštel Stari
  Uljara "Matic" O.Rab
  PZ Pirovcanka Pirovac
  PZ Orgula Marušici
  Uljara "Zverinac" O.Zverinac
  PZ Cres O.Cres
  Uljara “Ivaniševic” Krilo Jesenice
  Uljara “B.N.” Marina, Svinca
  Uljara “Posedarje” Posedarje
  Uljara “Podgora” Podgora
  Uljara “Grikula” Pucišca, O.Brac
  Uljara “Docic” Rab, O.Rab
  Uljara “Bralić” Šibenik
  Uljara “Esencija” Dubravka
  PZ Tribunj Tribunj
  PZ Bili Brig Skradin
  Uljara "Cvjetković" Molunat
  Uljara "Poličnik" Poličnik
  Uljara "Kap po kap" Ljubač, kod Zadra
  Uljara "Vrsi" Vrsi, kod Zadra
  Uljara "Maestrale" Mali Lošinj
  Uljara "Zlarinski maslinari" Otok Zlarin
  Uljara "Maracompany" Ulcinj, Crna Gora
     
  Povratak na vrh stranice
     
  INDUSTRIJSKA POSTROJENJA
       
  Farma svinja Ptuj Obrada organskog otpada
  Rafinerija nafte Lendava Obrada otpadnog ulja i biološkog mulja
  Lesna d.o.o. Otiški vrh Obrada tekućeg otpada u tvornici ploča iz iverice
  Grad Celje Tremerje Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Coca Cola Split Obrada tehnoloških otpadnih voda
  Coca Cola Sarajevo Obrada tehnoloških otpadnih voda
  Ind-Eko d.o.o. Rijeka Pokretno postrojenje u “S”-izvedbi za obradu industrijskog zauljenog otpada
  Cian d.o.o. Split Postrojenje u “S”-izvedbi za obradu zauljenog otpada
  Grad Šmarje Šmarje (SLO) Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Pazin Pazin Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Pinus TKI d.d. Race (SLO) Postrojenje za pripremu - proizvodnju ulja za biodizel
  Vipap Krško (SLO) Tvornica papira - obrada tehnoloških voda
  Grad Imotski Imotski Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Brežice Brežice (SLO) Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Šibenik Šibenik Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Vrgorac Vrgorac Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Čistoća A.D. Banja Luka Postrojenje za obradu zauljenog otpada
  Grad Sevnica Sevnica (SLO) Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Novigrad Novigrad (Istra) Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Drava Internati-
onal d.o.o.
Osijek Postrojenje za obradu tehnoloških voda u tvornici za reciklažu plastične ambalaže
  Koper Koper
(SLO)
Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Somboled d.o.o. Sombor
R.Srbija
Pročistač tehnoloških otpadnih voda u tvornici
  Eurofoil Bor
R.Srbija
Postrojenje za obradu tehnoloških voda u tvornici za reciklažu plastične ambalaže
  Grad Našice Našice Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Skopje Volkovo
(MK)
Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  PLIVA-TEVA Zagreb Farmaceutska industrija, pročistač tehnoloških otpadnih voda (WWTP)
  Grad Bjelovar Bjelovar Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Slo.Konjice Slo.Konjice (SLO) Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Cerknica Cerknica (SLO) Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Vnanje Gorice Vnanje Gorice (SLO) Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Slo.Bistrica Slo.Bistrica (SLO) Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Skidzel Skidzel (Bjelorus.) Pročistač tehnoloških otpadnih voda u tvornici šećera
  Grad Preddvor Preddvor (Slovenija) Gradski pročistač otpadnih voda
  Grad Rijeka Rijeka, Marišćina Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO)
  Grad Kropa Kropa (SLO) Pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Rakek Rakek (SLO) Pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Vrhnika Vrhnika (SLO) Pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Železniki Železniki (SLO) Pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Kranj Kranj (SLO) Pročistač otpadnih voda (WWTP)
  PIK Vrbovec Vrbovec (Hrvatska) Obrada tehnoloških otpadnih voda
  Grad Podpeč Podpeč (SLO) Gradski pročistač otpadnih voda (WWTP)
  Grad Pula Pula, Kaštjun Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO)
       
  Povratak na vrh stranice
       
  PREHRAMBENA INDUSTRIJA
       
  Droga Portorož Obrov Obrada aromatskog bilja-trava
  Droga Portorož Izola Odvajanje ulja i proteina iz kokošje juhe
  Droga Kolinska Hadžici, BiH Postrojenje za odvajanje ulja i proteina iz kokošje juhe
  Franck d.d. Zagreb Hercegovac Mobilna jedinica za obradu "sivog i bijelog" škroba - proizvodnja cipsa
       
  Povratak na vrh stranice
       
  INVESTICIJSKI PROJEKTI
     
  PZ Selcanka Selca
  Daivna Gradac
  PZ Cres Cres
  Uljara Ivaniševic Krilo Jesenice
  Cian d.o.o. Split
  Vis Vinar O.Vis
  Gazrad kamen d.o.o. O.Brac
  PZ Ložišce O.Brac
  PZ Rogoznica Rogoznica
  PZ Podšpilje Podšpilje, O.Vis
  Uljara Bodulica Dugi Otok
  Ante Sladic Skradin
  PZ Sapina Doca Sapina Doca
  Uljara Zlatno zrno Biograd
  Obrt Bilaja Marina
     
  Povratak na vrh stranice