Povratak na
stranicu o planovima.
ili
ZOOM na slijedeću fotografiju:


Ekološko postrojenje za obradu zauljenog otpada. O brizi za okoliš ovisi i naša budućnost.