uljare, kontinuirani centrifugalni sistem prerade maslina u maslinovo ulje,
prehrambena industrija, centrifugiranje, prečišćavanje i obrada otpadnih voda

O tvrtki PIERALISI
Djelatnost, povijest, planovi.
Prerada maslina u ulje!
Ekološka postrojenja u industriji!
Postrojenja u prehrambenoj industriji!
Adresa i telefoni tvrtke
 
Pogledajte kratki film!
VIDEO: rad pokretne ruke
za punjenje mjesilica

Klik za veću sliku!
 
 

Uljara "BILAJA"


Po zahtjevu investitora uljara je izvedena na potpuno novoj lokaciji, sa svim pratećim sadržajima.
Izradili smo investicijski elaborat, tehnološki projekt opreme, te sudjelovali u izradi glavnog arhitektonskog projekta s podizvođačima.

Vlasnik: Ivan Najev
Lokacija: Najevi, općina Marina
Postrojenje: najsuvremenije tehnološko rješenje
    PANORAMA P6 GENIUS
    (dvije autonomne linije P3)
Procesom upravlja računalo. Prerada se može vizualno pratiti, a moguća je kontinuirana kao i odvojena istovremena prerada maslina više različitih vlasnika.
Instalirani kapacitet: 60-65 tona maslina na dan, dosad najveći instalirani kapacitet u Republici Hrvatskoj
Realizacija projekta: sezona 2003., uz održavanje postrojenja;
Proširenje kapaciteta 2006. godine
(Klikni za pregled!)

Klik za veću sliku!

Klik za veću sliku!

Klik za veću sliku!

Klik za veću sliku!
     Klik za veću sliku!     Klik za veću sliku!     Klik za veću sliku!
 
   Povratak na referentnu listu: svih objekata  uljara