uljarstvo, kontinuirani centrifugalni sistem i tradicionalni način prerade maslina u maslinovo ulje,
prehrambena industrija, zauljeni otpad - centrifugiranje, otpadne vode i ekološka obrada otpadnih voda

O tvrtki PIERALISI
Referentna lista uljara
Djelatnost, povijest, planovi.
Ekološka postrojenja u industriji!
Postrojenja u prehrambenoj industriji!
Adresa i telefoni tvrtke
 
 

  ULJARSTVO
 
Prerada maslina je niz postupaka koji za konačni cilj imaju dobivanje maslinovog ulja.

Spomenuti postupci su redom:

 - čišćenje i pranje plodova,
 - mljevenje plodova,
 - miješanje tijesta - samljevenih maslina,
 - odvajanje tekuće faze (ulja i vegetativne vode) od krutog dijela (komine)
 - konačno separiranje - odvajanje

Danas se prerada vrši na dva načina:

 - tradicionalnim načinom - presama
 - kontinuiranim centrifugalnim načinom "na hladno"