Pon-Pet: 8.00 - 16.00h

Ekološka industrijska postrojenja

EKSKLUZIVNO ZASTUPANJE U PODRUČJIMA:

U sklopu naše usluge u sektoru industrije možemo Vam ponuditi idejno projektiranje i nabavu opreme i strojeva za obradu otpadnih voda, zauljenog otpada u rafinerijama i industriji, tehnoloških otpadnih voda, kao i otpadnih procjednih voda u županijskim centrima za gospodarenje otpadom, zajedno sa cjelovitim izvođenjem postrojenja, montažom, puštanjem u rad i održavanjem.

Zastupnik tvrtke:

865_1_logo_gruppo_pieralisi

Strojevi i postrojenja za obradu

U sklopu naše usluge Ekološka industrijska postrojenja tvrtka Com-ing Trade vam nudi planiranje, inženjering, nabavu strojeva i postrojenja za obradu:

  • otpadnih voda,
  • zauljenog otpada u rafinerijama,
  • županijski centri za gospodarenje otpadom,
  • tehnološke vode u procesu prehrambene industrije,
UPOV

Uređaj za pročišćivanje otpadnih voda

DEHIDRACIJSKA JEDINICA

Kratki opis rada uređaja

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Kontinuiranim rastom populacije i naselja, a samim time i standarda stanovnika u kombinaciji sa konstantnim smanjenjem vodnih resursa na našem planetu dovodi do povećanja nusproizvoda kao što je povećanje otpada te drugih vrsta zagađenja. Povećanjem čovjekove svjesti prema okolišu tako se i javlja briga o iskorištavanju i zbrinjavanju otpada te otpadnih voda kojih ima najviše u svrhu zbrinjavanja, pročišćavanja te ponovnog korištenja takvih voda, te se u tu svrhu i izgrađuju uređaji za pročišćavanje otpadnih voda.

Kanalizacijskom mrežom preko pumpnih stanicama otpadne vode se prikupljaju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Na slici gore je shematski prikazan jedan takav uređaj. Na jednom takvom uređaju otpadne vode prolaze prvo kroz grubu rešetku, gdje se odvaja kruti otpad od tekučeg. Nakon toga prolazi kroz primarni i sekundarni tank na erakciju i puhanje. U sekundarnom tanku se već jedan dio takve vode dovede do mjere da se može ispustiti u okoliš dok ostatak otpadne vode odlazi na predzgušnjavanje gdje se otpdanim vodama dodavaju hranjive bakterije koje razgrađuju mulj te ga pripremaju za dehidraciju.

PIERALISI tehnologija te dekanteri su se pokazali vrlo uspješnima u ovoj fazi obrade otpadnih voda – dehidraciji, kako u svijetu tako i kod nas u Hrvatskoj, a i u susjednim državama u kojima smo zastupljeni. Prije nego mulj ode na dehidraciju potrebno je laboratorisjki izmjeriti koncentraciju ulazne suhoće mulja te odabrati i pripremiti polielektrolit koji je neophodan za bolje odvajanje i dobivanje veće suhoće na izlazu iz dehidracije. Kada je polielektrolit pripremljen potrebno je upaliti dekanter te mulj pripremljen za dehidraciju preko dobavnih pumpi se mješa prije samog ulaska u dekanter sa polielektrolitom u mješaču te tako izmješan ulazi u dekanter. U dekanteru se mulj separira putem gravitacijske sile, gdje se stvara vodeni film i muljni film, te voda izlazi na vodenu stranu, a suhi-dehidrirani mulj na suprotnu stranu. Dehidrirani mulj nakon izlaska iz dekantera upada u vijčane transportere gdje upada u kontejnere. Nakon toga se takav osušeni mulj odvozi na za to predviđeni deponij ili u spalionice. U ovisnosti od kapaciteta dekantera, koncentraciji i kvaliteti ulaznog mulja te dobro odabranog polielektrolita izlazna suhoća mulja može dosezati i do 25%. Voda koja izlazi iz dekantera odlazi na dodatno pročišćavanje da bi BPK i KPK spustili na odgovarajuću mjere, te se pročišćena ispušta u potoke, rijeke, mora gdje kao takva neugrožava okolišu ili se ponovo koristi za neke druge funkcije pranja.

Tehnički opis

Pieralisi dehidracijska jedinica

1. AUTOMATSKA JEDINICA ZA PRIPREMU POLIELEKTROLITA

jedinica za pripremu polielektrolita

Polielektrolit je aditiv koji služi za bolje zgušnjavanje i sušenje ulaznog mulja, a prije njegovog korištenja potrebno ga je razrijediti u ovisnosti dali se radi o tekućem ili praškastom polielektrolitu te sa kolikom će se koncentracijom polielektrolita raditi na dekanteru. Polielektrolit se bira u ovisnosti od tipu i postotku suhe tvari na ulazu blata koji će se obrađivati.

PIERALISI automatska jedinica za pripremu polimera dizajnirana je tako da može raditi sa obje vrste polimera (praškasti i tekući) u ovisnosti o kakvom se tipu mulja radi te što krajnji korisnik više prakticira.

PIERALISI automatska jedinica za pripremu praškastog polielektrolita sastoji se od tanka za praškasti polielektrolit sa dozatorom, mješačem vode i praška te tanka za razrjeđeni polielektrolit koji može biti od 700 l, 1700 l i 3500 l.

PIERALISI automatska jedinica za pripremu tekućeg polielektrolita sastoji se od male pumpe sa ručnim inverterom na koju se priključuje tekući polimer, mješalom za vodu i tekući polimer te tankom za razrjeđeni polielektrolit koji može biti od 700 l, 1700 l i 3500 l.

2. DOBAVNE PUMPE MULJA I POLIMERA

Dobavne pumpe

Služe za dobavu mulja i polielektrolita u dekanter, a biraju se u ovisnosti o tipu mulja/ polielektrolita te kapacitetu dekantera

3. CENTRIFUGALNI EKSTRAKTOR-DEKANTER

Centrifugalni ekstraktor - dekanter

Dekanter je stroj za izdvajanje krutnina iz tekućine, odnosno odvaja tekuću i krutu fazu uz pomoć centrifugalne sile. Unutar dekantera se dešava separacija – dehidracija mulja. Na jednu stranu ulazi izmješani mulj koji sadrži određeni postotak nečistoća te polielektrolit. Uz pomoć centrifugalne sile u dekanteru se stvaraju film mulja i vodeni film. Na jednu stranu izlazi relativno čista voda koja ide na daljnju obradu kako bi se BPK i KPK vrjednosti spustile na minimalne vrjednosti, te tako pročišćena voda mogla ispustiti u okoliš. Na drugu stranu izlazi kruta faza – dehidrirani mulj te se vozi na to predviđeni deponij. U ovsinosti o kakvom se mulju radi, iz dehidriranog mulja se može izvući bio plin.

PIERALISI dekanteri programski su rješeni da sa što manjim startnim opterećenjem dosegnu maksimalne okretaje, te također prilikom gašenja su programirani da idu u automatsko pranje kako se ne bi prilikom sljedećeg pokretanja ostalo starog stvrdnutog mulja.

4. KOSI I/ILI RAVNI ELEVATORI

elevatori

Služe da se dehidrirani mulj transportira iz dekantera do kontejnera ili predviđenog deponija

5. MJERAČI PROTOKA

mjeraci protoka

Uz pomoć mjerača protoka u svakom trenutku se zna kolika količina mulja i polielektrolita ulazi u dekanter.

6. GLAVNI – UPRAVLJAČKI ELEKTRO ORMAR

glavni upravljacki elektro ormar

Služi za upravljnja cijelom dehidracijskom jedinicom i sa svim elektro motorima. Preko ekrana osjetljivog na dodir može se upravljati i nadgledati broj okretaja, okretni moment i napon na dekanteru, protoci pumpi, parametri za bolji i jednostavniji rad cijele dehidracijske jedinice za obradu otpadnih voda te radni sati.

Također je moguće uspostaviti komunikaciju ali ne i upravljanje sa korisničkim SCADA sustavom, te je u svakom momentu moguće vidjeti dali i kako sustav radi.

Kontaktirajte nas

Ako imate potrebu za obradu zauljenog otpada, tehnoloških otpadnih voda, komunalnih otpadnih voda, kao i procjednih voda nakon reciklaže i obrade krutog otpada, kontaktirajte nas.

Zastupnik tvrtke: GRUPPO PIERALISI

logo-footer-veci

EKOLOŠKA POSTROJENJA U POLJODJELSTVU I INDUSTRIJI

COM-ING TRADE d.o.o.

Sjedište:
Domovinskog rata 56

21000 Split
Hrvatska
OIB: 82264872162
MB: 03508722

Ured:

Put Supavla 1,
(zgrada Jadranskog osiguranja, 1. kat)
21000 Split
Hrvatska

Telefon:
+ 385 21 361 470
+ 385 21 381 345
+ 385 21 322 242
Fax: + 385 21 322 243
GSM line:
+ 385 98 265 486
+385 99 23 54 090
+385 99 21 61 570

E-mail: jmladinic@com-ing.hr

Com-ing trade d..o.o. © 2019. Sva prava pridržana. | Izrada: ILI NET