Pon-Pet: 8.00 - 16.00h
Referentna lista

Uljarstvo

Tijekom našeg višegodišnjeg iskustva realizirali smo slijedeće reference u području uljarstva i prerade maslina.

ULJARA “PZ HVAR”

Vlasnik: PZ Hvar
Lokacija: Otok Hvar
Postrojenje:
tradicionalni način prerade prešanjem:
prese VERACHI x 2
Instalirani kapacitet:
cca 600 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja

Proširenje 2006.:
2 nove prese Pieralisi, svaka kapaciteta 350kg maslina na sat, zajedno s mjesilicom;

Uljara “PZ Podšpilje”

Vlasnik: PZ Podšpilje
Lokacija: otok Vis
Postrojenje: FATTORIA 2
Kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
cca 350-400 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Sezona 2001. uz održavanje postrojenja

Uljara “Blato 1902 d.d.”

Vlasnik: Blato 1902 d.d.
Lokacija: Blato, Otok Korčula
Postrojenje: Prese “Verachi”, 3 komada;
+ FP/3 + dekanter “Super 1”, 2 komada

Kombinirano postrojenje:
– tradicionalni način prerade prešanjem i kontinuirani dekanterski sistem (prva generacija dekantera).
Instalirani kapacitet: cca 2900 kg maslina na sat
Realizacija projekta: Održavanje postrojenja, te remont u sezoni 2003

Proširenje kapaciteta 2019. godine

Instalirano komplet novo postrojenje sezona 2019. g.

Postrojenje: Molinova 4, dekanter Vanguard 3504 i dva separatora Bravo
Instalirani kapacitet: do cca 2.200 kg maslina na sat

Uljara “Radelić”

Uljara je po zahtjevu investitora izgrađena na potpuno novoj parceli, sa svim pratećim sadržajima. Izradili smo investicijski elaborat, tehnološki projekt opreme, te sudjelovali u izradi glavnog arhitektonskog projekta s podizvođačima.

Vlasnik: Danilo Radelić
Lokacija: Gradac
Postrojenje: FATTORIA 2
Kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
cca 350-400 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Oprema isporučena za sezonu 1997./98.

Uljara “Falcom”

Vlasnik: Željko Jurun
Lokacija: Dolac, Primošten
Postrojenje:
Prese PIERALISI D400 x 2
Tradicionalni način prerade prešanjem
Instalirani kapacitet:
cca 700 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja

Uljara “Vodice”

Vlasnik: Uljara Vodice
Lokacija: Vodice
Postrojenje:
tradicionalni način prerade prešanjem:
prese PIERALISI D400 x 1
Instalirani kapacitet:
cca 350 kg maslina na sat x2
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja

Uljara “PZ POŠIP”

Vlasnik: PZ Pošip
Lokacija: Čara, otok Korčula
Postrojenje:
Prese PIERALISI D400 x 2
Tradicionalni način prerade prešanjem
Instalirani kapacitet:
cca 700 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja

Uljara “PZ LASTOVO”

Vlasnik: PZ Lastovo
Lokacija: Lastovo
Postrojenje: Presa PIERALISI D400
Tradicionalni način prerade prešanjem
Instalirani kapacitet:
cca 350 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja
2005. godine proširenje:
kontinuirani dekanterski sistem:
V3 +1M1+1 SEP 155/2000
Instalirani kapacitet:
cca 750 do 1000 kg maslina na sat

Uljara “PZ Maslina”

Vlasnik: PZ Maslina
Lokacija: Kali, otok Ugljan
Postrojenje: V2 – Dekanter M1
Kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
cca 750-900 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja

Uljara “PUNAT”

Vlasnik: Kvarner d.o.o., Punat
Lokacija: Punat, otok Krk
Postrojenje:
FP/3 + dekanter SUPER 1 x 2 kom
“Kontinuirani dekanterski sistem – prva generacija dekantera”
Instalirani kapacitet:
cca 1800-2000 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja

Uljara “PZ SELČANKA”

Po zahtjevu investitora uljara je izvedena na vlastitoj parceli u Novom Selu, sa svim pratećim sadržajima.
Izradili smo investicijski elaborat, tehnološki projekt opreme, te sudjelovali u izradi glavnog arhitektonskog projekta s podizvođačima.

Vlasnik: PZ Selčanka
Lokacija: Selca, otok Brač
Postrojenje:
FATTORIA 2, kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
cca 350 – 400kg maslina na sat
Realizacija projekta: Oprema isporučena za sezonu 1998/99., a u sezoni 2001. zamijenjena većim postrojenjem kapaciteta cca 650 – 900 kg maslina na sat.

Uljara “OLMA”

Vlasnik: Olma d.d.
Lokacija: Makarska
Postrojenje:
FP/3 + DEKANTER SUPER 1, 2 komada
Kontinuirani dekanterski sistem – prva generacija dekantera
Instalirani kapacitet: cca 1800-2000kg maslina na sat
Realizacija projekta: održavanje postojećeg postrojenja, te kompletan remont postrojenja u INO tvornici za sezonu 2004.

Uljara “VLADIMIR”

Uljara je po zahtjevu investitora izgrađena na vlastitoj parceli izvan mjesta Sutivan na otoku Braču, sa svim pratećim sadržajima.

Vlasnik: Vlado Vladisavić
Lokacija: Sutivan, otok Brač
Postrojenje:
FATTORIA 2 + prese PIERALISI D 400
Kontinuirani dekanterski sistem i tradicionalni način prerade prešanjem.
Instalirani kapacitet:
cca 1000 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
oprema isporučena za sezonu 1999./2000.

Uljara “BODULICA”

Po zahtjevu investitora uljara je izgrađena na novoj parceli u mjestu Zaglav, sa svim pratećim sadržajima.

Izradili smo investicijski elaborat, tehnološki projekt opreme te sudjelovali u izradi glavnog arhitektonskog projekta, kao i u izvođenju s podizvođačima.

Vlasnik: Bodulica d.o.o.
Lokacija: Zaglav, Dugi Otok
Postrojenje: najsuvremenije tehnološko rješenje
PANORAMA P2 GENIUS
Procesom upravlja računalo. Prerada se može vizualno pratiti, a moguća je kontinuirana kao i odvojena istovremena prerada maslina više različitih vlasnika.
Instalirani kapacitet:
cca 650-1000kg maslina na sat
Realizacija projekta:
sezona 2002. uz održavanje postrojenja

Uljara “Maslina”

Vlasnik: Sanjin i Katarina Gabrić
Lokacija: Banjol, otok Rab
Postrojenje: FATTORIA 2
-kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
cca 350 – 400 kg maslina na sat
Realizacija projekta: sezona 2002., uz održavanje postrojenja.

Uljara “Zlatno zrno”

Po zahtjevu investitora uljara je smještena na novoj parceli, u industrijskoj zoni Biograda na moru, sa svim pratećim sadržajima.

Izradili smo investicijski elaborat, kao i tehnološki projekt opreme, te sudjelovali od samog početka i u izradi glavnog arhitektonskog projekta, kao i u izvođenju s podizvođačima.

Vlasnik: Ratko Medić
Lokacija: Biograd n/m, industrijska zona
Postrojenje:      V2 + M1/S
Kontinuirani dekanterski sistem.
Instalirani kapacitet:
cca 650-850kg maslina na sat
Realizacija projekta:
sezona 2002. uz održavanje postrojenja

Proširenje kapaciteta 2006. godine

Postrojenje: PANORAMA P4
Kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
1500 do 2000 kg maslina na sat
– 2 autonomne linije

Uljara “BILAJA”

Po zahtjevu investitora uljara je izvedena na potpuno novoj lokaciji, sa svim pratećim sadržajima.
Izradili smo investicijski elaborat, tehnološki projekt opreme, te sudjelovali u izradi glavnog arhitektonskog projekta s podizvođačima.

Vlasnik: Ivan Najev
Lokacija: Najevi, općina Marina
Postrojenje: najsuvremenije tehnološko rješenje
PANORAMA P6 GENIUS
(dvije autonomne linije P3)
Procesom upravlja računalo. Prerada se može vizualno pratiti, a moguća je kontinuirana kao i odvojena istovremena prerada maslina više različitih vlasnika.
Instalirani kapacitet: 60-65 tona maslina na dan, dosad najveći instalirani kapacitet u Republici Hrvatskoj
Realizacija projekta: sezona 2003., uz održavanje postrojenja;

Proširenje kapaciteta 2006. godine:

Postrojenje: 2 nova dekantera “Elephant 350/3”,
2 nova separatora “Valente” koji u sastavu imaju PLC i automatsko čišćenje “pjata”.
Instalirani kapacitet:
3000 do 4000 kg maslina na sat

Uljara “TISNO”

Po zahtjevu investitora uljara je smještena u samom mjestu Tisno na otoku Murteru, na mjestu stare uljare.
To je zahtjevalo poštivanje vrlo strogih uvjeta izvođenja cijelog objekta, a posebice uvjeta zaštite okoliša.
Stoga smo izradivši tehnološki projekt rasporeda opreme sudjelovali od samog početka i u izradi glavnog arhitektonskog projekta, kao i u izvođenju s podizvođačima.

Vlasnik: Darko Smolić, “Trgotehna”
Lokacija: Tisno, otok Murter
Postrojenje: najsuvremenije tehnološko rješenje
PANORAMA P4 GENIUS
Procesom upravlja računalo. Prerada se može vizualno pratiti, a moguća je kontinuirana kao i odvojena istovremena prerada maslina više različitih vlasnika.
Instalirani kapacitet: cca 1400-1900kg maslina na sat
Realizacija projekta: sezona 2003.+ povećanje kapaciteta prerade za još jednu autonomnu liniju PANORAMA P2 GENIUS za sezonu 2004.

PZ Milna

Vlasnik: PZ Milna
Lokacija: Milna, otok Brač
Postrojenje: Presa VERACHI
Tradicionalni način prerade prešanjem
Instalirani kapacitet:
cca 500 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Ugradnja nove mjesilice (500kg) s automatskim doziranjem tijesta maslina.
2007.: Instalirana presa SIMPLEX 400

PROŠIRENJE POSTOJEĆEG POSTROJENJA SA GRUPOM PRANJA SEZONA 2019. G.

Dodatak postojećem postrojenje: Elevator s transportnom trakom i prijemnim košem. odvajivač lišća i perilica OPTIMA L10

Institut za jadranske kulture
i melioraciju krša

Vlasnik: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Lokacija: Kaštel Stari
Postrojenje: Presa VERACHI
Tradicionalni nacin prerade prešanjem
Instalirani kapacitet:
cca 350kg + 350kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Ugradnja nove mjesilice od 350kg + 350kg s automatskim doziranjem tijesta maslina i visokotlačne pumpe.

Mini uljara

Vlasnik: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Lokacija: Split
Postrojenje:   Mini postrojenje za laboratorijsko ispitivanje ulja
Sastoji se od : mlina čekičara, termomiješalice sa 12 posudica i centrifugalnog stroja
Instalirani kapacitet:
0,80 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Siječanj 2010.

Uljara “Matić”

Vlasnik: Stanislav Matić
Lokacija: Banjol, Otok Rab
Postrojenje: PANORAMA 2 + 1 M1 + 1 separator 1500/2000;
kontinuirani dekanterski sistem;
Instalirani kapacitet:
cca 750 do 1000 kg maslina na sat
Realizacija projekta: 2005.

Proširenje kapaciteta 2011. godine

Ugradnja nove linije najnovijeg tehnološkog rješenja.
Postrojenje: Panorama 4 Molinova TG
+ dekanter Vanguard 3503
Instalirani kapacitet:
1400 do 2000 kg maslina na sat

Uljara PZ “Pirovčanka”

Po zahtjevu investitora izradili smo investicijski elaborat, tehnološki projekt opreme, te sudjelovali u izradi glavnog arhitektonskog projekta s podizvođačima.

Vlasnik: PZ Pirovčanka
Lokacija: Pirovac
Postrojenje: Panorama 2 Genius + 1M1 + 1 separator 1500/2000
Instalirani kapacitet:
cca 750 do 1000kg maslina na sat
Realizacija projekta:
2005.godina

Proširenje kapaciteta 2019. g.

Instalirano novo postrojenje sezona 2019. godine

Postrojenje: Molinova 2, dekanter Vanguard 3502, separator Bravo
Instalirani kapacitet:
do cca 1450 kg maslina na sat

Uljara “PZ Orgula”

Pogon za preradu maslina, voća i povrća “PZ Orgula” je mini-tvornica za proizvodnju hrane, u čijem je sklopu i linija za proizvodnju ulja.

Izradili smo investicijski elaborat, tehnološki projekt opreme, te sudjelovali u izradi glavnog arhitektonskog projekta s podizvođačima.

Vlasnik:
Gospodin Mimica i gospodin Vukasović
Lokacija: Marušići
Postrojenje: Fattoria 2 + 1 dekanter + 1 separator 1000/1200;
Kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
cca 350/400 kg maslina na sat
Realizacija projekta: 2005. godina

Proširenje 2006. godine

Postrojenje: PANORAMA P4
Kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
1500 do 2000 kg maslina na sat

Uljara “Zverinac”

Vlasnik:
Lokacija: Zverinac, otok Zverinac
Postrojenje: Simplex 400
Tradicionalni način prerade prešanjem; mjesilica s dozatorom, bez separatora;
Instalirani kapacitet:
cca 350kg maslina na sat
Realizacija projekta:
2005.godina

Uljara “PZ Cres”

Vlasnik: PZ Cres
Lokacija: otok Cres
Postrojenje: FP/3 + Dekanter SUPER 1
Kontinuirani dekanterski sistem – prva generacija dekantera
Instalirani kapacitet:
cca 1000 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja, koje je instalirano 1976.godine.
2005. godine zamjenjujemo ga vodećom tehnologijom:
Postrojenje: Panorama P4 TG + 1M3 + 2 Separatora 1000/1200
Instalirani kapacitet:
do 2000 kg maslina na sat

Proširenje kapaciteta 2020. godine

Instalirano komplet novo postrojenje sezona 2020. g.

Postrojenje: Molinova 6, Dva dekantera Vanguard 3502
Instalirani kapacitet: do cca 2.800 kg maslina na sat

Uljara “IVANIŠEVIĆ”

Uljara je smještena u prizemlju stare obiteljske kuće Ivanišević, neposredno uz magistralnu cestu Split – Omiš s rješenim predprostorom za dovoz maslina i odvoz ulja.

Vlasnik: Josip i Frane Ivanišević
Lokacija: Krilo Jesenice
Postrojenje: FATTORIA 2, kontinuirani dekanterski sistem;
Instalirani kapacitet:
cca 350-400 kg maslina na sat;
Realizacija projekta: sezona 2002., uz održavanje postrojenja;
2005.godine proširenje na:
Postrojenje: V3 + 1 M1 + 1 separator 1500/2000
Kapacitet nakon proširenja:
dodatnih 700-950 kg maslina na sat

Uljara “B.N.”
Marina, Svinca

Po zahtjevu vlasnika uljare “Bilaja” izgrađena je na potpuno novoj lokaciji još veća i tehnološki modernija uljara sa svim pratećim objektima prema tehnološkom projektu.

Vlasnik: B.N. d.o.o.
Lokacija: Marina, Svinca
Postrojenje: 2 linije PANORAMA P6, najsuvremenije tehnološko rješenje i NAJVEĆA PRERADBENA LINIJA u Hrvatskoj i u bližem okruženju;
Instalirani kapacitet:
svaka linija po 2,8 – 3,4 t maslina na sat,
ukupan kapacitet:130 do 160 tona maslina na dan
Realizacija projekta:
2006.godina

Uljara “Posedarje”

Vlasnik: Žarko Klanac
Lokacija: Nikice Gudića 4, Posedarje, Zadar
Postrojenje: PANORAMA P4

Instalirani kapacitet: 1500 – 2000 kg maslina na sat
Realizacija projekta: 2006.

Uljara “Podgora”, Podgora

Vlasnik: Podgora čistoća d.o.o.
Lokacija: Vukovača bb, Podgora
Postrojenje: PANORAMA P4
Instalirani kapacitet: do 2 tone maslina na sat
Realizacija projekta: 2006.

Uljara “Dočić” – Otok Rab

Vlasnik: Zdravko Ribarić
Lokacija: Otok Rab
Postrojenje:
tradicionalni način prerade prešanjem:
prese VERACHI x 1
PIERALISI SIMPLEX D.400 x 1
Instalirani kapacitet:
cca 600 kg maslina na sat (obje prese)
Realizacija projekta:
ugrađena nova presa 2007.g.

Uljara “Bralić”

Vlasnik: Ratko Bralić
Lokacija: Šibenik, Ražine
Postrojenje:
Panorama P3 T.G. + 1 M2/S +
1 separator Bravo
Instalirani kapacitet:950 – 1.400 kg maslina/sat
Realizacija projekta: 2006.

Uljara “Esencija”

Vlasnik: Dalmacijabilje – Esencija d.o.o.
Lokacija: Dubravka – Konavle
Postrojenje:
Kontinuirani dekanterski sistem: tip V 2 + M 1 + separator 1500/2000

Instalirani kapacitet:
cca 750 – 900 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
održavanje postrojenja (instalirano 1999. godine).

PZ Tribunj

Vlasnik: Poljoprivredna zadruga Tribunj
Lokacija: Tribunj
Postrojenje: V3 + 2 dekantera SC + 2 separatora 1500/2000

Instalirani kapacitet: 1500 kg maslina na sat
Realizacija projekta: 1989.
Remont: siječanj 2010

Proširenje kapaciteta 2015. godine

Nova oprema postrojenja: Mlin HP40, dvije grupe po 3 mjesilice „MOLINOVA“, odvajač komine „SEPARATORE NOCCIOLINO SANSONE“
Instalirani kapacitet:
2000 kg maslina na sat

Uljara “P.Z. Bili Brig”
Skradin

Izrađen je tehnološki projekt opreme
uz sudjelovanje u izradi glavnog arhitektonskog projekta s ostalim podizvođačima s konačnim izvođenjem cijelog objekta.

Vlasnik: P.Z. Bili Brig
Lokacija: Skradin, Industrijska zona Icevo
Postrojenje: Panorama molinova P3 Oro + dekanter Vanguard 3502 + separator Valente
Instalirani kapacitet:
cca 950 do 1400 kg maslina na sat
Realizacija projekta:Rujan 2010.godine

Uljara “Cvjetković”

Vlasnik: Ivica Cvjetković
Lokacija: Molunat, zona Dubrovnik
Postrojenje:
Il Molinetto + 1 dekanter BABY 1+ 1 separator P1000/1200

Instalirani kapacitet:
cca 200 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
rujan 2010. godine

Uljara “Poličnik”

Izrađen kompletan tehnološki projekt s ugradnjom postrojenja sukladno glavnom arhitektonskom projektu, u industrijskoj zoni, na 4000 m2.
Postrojenje je isporučeno s ugrađenim dekanterom LEOPARD 5; prvi je model u Republici Hrvatskoj a predstavlja najnovije rješenje tvornice Pieralisi.

Vlasnik: Tihomir Jukić
Lokacija: Industrijska zona Poličnik
Postrojenje: kompletna automatska linija Panorama Molinova Oro 6 ( 6 mjesilica ) + dekanter Leopard 5 + automatski separator Marte
Instalirani kapacitet: 1900-2800kg maslina na sat
Realizacija projekta: Rujan 2012

Iz medija o opremanju Uljare “Poličnik”

Uljara “Kap po kap”

Vlasnik:
Tonči Dušević
Lokacija: Ljubač, kod Zadra
Postrojenje: Molinova 3 TG sa 3 mjesilice, svaka 600 litara, sa dekanterom M1 i separatorom 1500/2000

Instalirani kapacitet:
do 1000 kg maslina na sat
Realizacija projekta: listopad 2014.godine

Uljara “Vrsi”

Vlasnik: Saša Predovan
Lokacija: Vrsi, kod Zadra
Postrojenje:
Molinova 3 TG sa 3 mjesilice, svaka 600 litara, sa dekanterom M1 i separatorom 1500/2000
Instalirani kapacitet:
do 1000 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
listopad 2014.

Uljara “Maestrale”

Vlasnik: Davorko Bertović
Lokacija: Mali Lošinj
Postrojenje:
Molinova 3 Oro sa 3 mjesilice, svaka 700 litara sa dekanterom Vanguard 3502 i separatorom Bravo, najnovije postrojenje, komplet automatizirano s vizualnim prikazom na ekranu
Instalirani kapacitet:
950 do 1200 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
srpanj 2016.

Uljara “Zlarinski maslinari”

Vlasnik: Udruga maslinara
Lokacija: Zlarin
Postrojenje:
Fattoria 2 sa 2 dvije mjesilice 350 + 350 litara, sa svojim pripadajućim dekanterom EFFE 2 i separatorom Cucciolo
Instalirani kapacitet:
350 do 500 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
listopad 2016.

Uljara “Maracompany”

Vlasnik: Aleksa Lukić
Lokacija: Ulcinj, Crna Gora
Postrojenje: Il Molinetto + 1 dekanter Molinetto + 1 separator Cucciolo;
Instalirani kapacitet:
cca 200 kg maslina na sat
Realizacija projekta: Studeni 2017.

PROŠIRENJE KAPACITETA 2018. G.

Instalirano komplet novo postrojenje sezona 2018. godine 

Postrojenje: FATTORIA 2, Simplex dvije mjesilice, elevator sa prijemnim košom, perilica L10, dekanter EFFE2
Instalirani kapacitet:
cca 500 kg maslina na sat
Realizacija projekta: Studeni 2018.

Referentna lista

Industrijska postrojenja

Tijekom našeg višegodišnjeg iskustva realizirali smo slijedeće reference u području obrade otpadnih voda, zauljenog otpada u rafinerijama i obradi tehnoloških voda.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda:

Grad Celje,
gradski pročistač otpadnih voda

Investitor: Europska unija i grad Celje
Lokacija: Tremerje, Republika Slovenija
Postrojenje: gradski pročistač otpadnih voda:
Centrifugalni dekanter FP 600 RS/M x 2 s pratećom opremom 

Instalirani kapacitet:
cca 9 m3/sat komunalnog otpada

Realizacija projekta:
svibanj 2004., puštanje u rad i održavanje;

Gradski pročistač otpadnih voda
Šmarje, Slovenija

Investitor: Grad Šmarje
Lokacija: Šmarje, Slovenija
Postrojenje:
dekanter FP 600/M + polimer jedinica
i ostala pripadajuća oprema
Instalirani kapacitet:
do 4 m3/sat tekućeg otpada
Realizacija projekta: godina 2005.

Gradski pročistač otpadnih voda Pazin

Investitor: Grad Pazin
Lokacija: Pazin
Postrojenje:
dekanter FP 600/M + polimer jedinica
i ostala pripadajuća oprema
Instalirani kapacitet:
do 4 m3/sat tekućeg otpada
Realizacija projekta: godina 2005.

Gradski pročistač otpadnih voda
Imotski

Investitor: Hrvatske vode i grad Imotski
Lokacija: Imotski
Postrojenje:
Mobilna jedinica s kompletnom opremom: dekanter BABY 2, polimer jedinica i ostala pripadajuća oprema
Instalirani kapacitet:
do 1,5 m3/sat komunalnog tekućeg otpada
Realizacija projekta: Siječanj 2008., puštanje u rad i održavanje

Komunalni pročistač
otpadnih voda – Šibenik

Izvođač radova i glavni projektant:
Coning d.o.o. iz Varaždina

Investitor: Grad Šibenik
Postrojenje:
oprema PIERALISI:
dekanter Hercules 470/3, polimer jedinica pumpe i glavni elektro ormar
Instalirani kapacitet: 30m3 mulja na sat.

Komunalni pročistač
otpadnih voda – Vrgorac

Izvođač radova i glavni projektant:
Coning d.o.o. iz Varaždina

Investitor: Grad Vrgorac

Postrojenje:
oprema PIERALISI:
kontejnerska jedinica sa dekanterom FP 600 RS/M, polimer jedinicom, pumpama i glavnim elektroormarom

Instalirani kapacitet: 6 – 8 m3 na sat.

Gradski pročistač otpadnih voda Sevnica (Slovenija)

Izvođač radova i glavni projektant: Hidroinženjering d.o.o. , Ljubljana

Investitor: Grad Sevnica i EU
Lokacija: Sevnica (Slovenija)
Postrojenje:
dekanter FP 600 2RS/M
+ polimer jedinica i ostala pripadajuća oprema
Instalirani kapacitet:
5 do 9 m3/sat tekućeg otpada
Realizacija projekta: ožujak 2010.

Gradski pročistač otpadnih voda Novigrad

Izvođač radova i glavni projektant:
Coning d.o.o. iz Varaždina

Investitor: Grad Novigrad
Lokacija: Novigrad, Istra
Postrojenje:
dekanter FP 600 RS/M + polimer jedinica, silos sa vapnom i ostala pripadajuca oprema
Instalirani kapacitet:
4 – 10 m3/sat tekućeg otpada
Realizacija projekta:
kolovoz 2010.

Gradski pročistač otpadnih
voda Koper – Slovenija

Na poziv projektne i inženjering kuće “Hidroinženiring” – Ljubljana, izvršili smo probni rad s mobilnom jedinicom s dekanterom Jumbo 3 kapaciteta do 25 m3 na sat, polimer jedinicom i svom potrebnom opremom. Postignuti su svi radni parametri, ulazni mulj suhoće od 1 – 2,5 %, a izlazni mulj suhoće 19,5 – 21,5 %

Investitor: Komunalni pročistač – grad Koper
Lokacija: Koper, Slovenija
Postrojenje:
pokretno postrojenje – dekanter Jumbo 3 s polimer jedinicom i potrebnom opremom
Kapacitet: do 25m3/sat
Realizacija probnog rada 2011.

Našice
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor:Grad Našice
Lokacija: Našice
Postrojenje: dekanter FP600 RSM RS/NZ20, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  13 m3/sat

Realizacija projekta:  prosinac 2013.

Volkovo – Skopje
Makedonija

Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor:Grad Skopje
Lokacija: Volkovo – Skopje,
Makedonija
Postrojenje: dekanter FP600 3RS/M, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  15 m3/sat

Realizacija projekta:  Rujan 2016.

Bjelovar
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
MIAB d.o.o., Šibenik

Investitor:Grad Bjelovar
Lokacija: Bjelovar
Postrojenje: 2 x dekanter HERCULES 470/2 HS, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  15 – 25 m3/sat

Realizacija projekta:  10. mjesec 2013.

Cerknica
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor: Grad Cerknica i EU
Lokacija: Cerknica, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP 600 3RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  10 – 13 m3/sat

Realizacija projekta:  6.mjesec 2014.

Slovenske Konjice
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor: Grad Slovenske Konjice
Lokacija: Slovenske Konjice, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP 600 3RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  10 – 13 m3/sat

Realizacija projekta:  Studeni 2014.

Vnanje Gorice
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor: Grad Vnanje Gorice
Lokacija: Vnanje Gorice, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP 600 2RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  8 – 10 m3/sat

Realizacija projekta:  Siječanj 2016.

Slovenska Bistrica
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor: Grad Slovenska Bistrica
Lokacija: Slovenska Bistrica, Slovenija
Postrojenje: FP 600 2RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  8 – 7 m3/sat

Realizacija projekta:  Travanj 2016.

Skidzel, (Bjelorusija)
Pročistač tehnoloških otpadnih voda u tvornici šećera

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor:
Lokacija: Skidzel, Bjelorusija
Postrojenje: Dekanter JUMBO 2 DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  18 m3/sat

Realizacija projekta:  Do konca 2014.

Preddvor, (Slovenija)
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Marn d.o.o., Križe, Slovenija

Investitor: grad Preddvor
Lokacija: Preddvor, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP600 M/DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  5 m3/sat

Realizacija projekta:  Studeni 2014.

Kropa, (Slovenija)
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana

Investitor: grad Kropa
Lokacija: Kropa, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP600 2RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  15 m3/sat

Realizacija projekta:  Prosinac 2014. godine

Rakek, (Slovenija)
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Riko d.o.o., Ljubljana

Investitor: grad Rakek
Lokacija: Rakek, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP600 2RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  12 m3/sat

Realizacija projekta:  Veljača 2015. godine

Vrhnika, (Slovenija)
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana

Investitor: grad Vrhnika
Lokacija: Vrhnika, Slovenija
Postrojenje: Dekanter MAIOR 4 HS, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  20 m3/sat

Realizacija projekta:  Ožujak 2015. godine

Železniki, (Slovenija)
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana

Investitor: grad Železniki
Lokacija: Železniki, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP600 RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  9 m3/sat

Realizacija projekta:  Travanj 2015. godine

Kranj (Slovenija)
Pročistač otpadnih voda (WWTP)

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana

Investitor: grad Kranj i EU
Lokacija: Kranj, Slovenija
Postrojenje: 2 dekantera JUMBO 2 HS DFA i pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  50 m3/sat

Realizacija projekta:  Studeni 2015. godine

Gradski pročistač otpadnih voda Brežice (Slovenija)

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o. , Ljubljana

Investitor: Grad Brežice
Lokacija: Brežice (Slovenija)
Postrojenje:
dekanter FP 600/M + polimer jedinica
i ostala pripadajuća oprema
Instalirani kapacitet:
do 4 m3/sat tekućeg otpada
Realizacija projekta: godina 2007

Podpeč (Slovenija)

Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženiring d.o.o. , Ljubljana

Investitor: JKP Brezovica d.o.o.
Lokacija: Podpeč, Slovenija
Postrojenje:
Dekanter Maior 3 HS DFA i pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet: 10 m3/sat

Realizacija projekta: Siječanj 2016.

Žytomyr (Ukrajina)

Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
ESOTECH, Velenje

Investitor: Grad Žytomyr
Lokacija: Žytomyr, Ukrajina
Postrojenje:
2 Dekantera Mammoth 3 HS DFA i pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet: 50 m3/sat po dekanteru

Realizacija projekta: 2020. godine

Županijski centri za gospodarenje krutim otpadom:

Rijeka
Županijski centar za gospodarenje otpadom
(ŽCGO)

Izvođač radova i glavni projektant:
Helector SA, Grčka

Investitor: EU i grad Rijeka
Lokacija: Rijeka, Marišćina
Postrojenje: Baby 3 FA

Instalirani kapacitet:  2 – 3 m3/sat

Realizacija projekta:  Listopad 2015.

Grad Pula
Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO)
Pula, Kaštjun

Izvođač radova i glavni projektant:
Helector SA, Grčka

Investitor: EU i grad Pula
Lokacija: Pula, Kaštjun
Postrojenje: dekanter Baby 3

Instalirani kapacitet:  2-3 m3/sat

Realizacija projekta:  Rujan 2016.

Uređaji za obradu tehnoloških voda i zauljenog otpada u industrijskim postrojenjima:

Farma svinja “PTUJ”

Investitor: Farma svinja “PTUJ”
Lokacija: Ptuj, Republika Slovenija
Postrojenje:
PIERALISI centrifugalni sistem s opremom:
Centrifuga JUMBO 2 – 2 komada, obrada u 3 faze, protok cca 18m3 na sat
Instalirani kapacitet:
450 m3/dan svinjskog izmeta;
D.S. =2,2 -2,5%
Realizacija projekta:
sezona 1992., remont i nabavka rezervnih dijelova

Rafinerija “LENDAVA”

Investitor: Rafinerija Lendava
Lokacija: Lendava, Republika Slovenija
Postrojenje: Postrojenje za obradu otpadnog ulja i biološkog mulja u rafinerijskom procesu:
Centrifugalni dekanter FP 600 M s opremom u S – protueksplozivnoj izvedbi
Instalirani kapacitet: cca 4-6 m3/sat obrađenog mulja

Realizacija projekta: prosinac 2000.

“LESNA”d.o.o.
Tvornica ploča od iverice

Investitor: Lesna d.o.o.
Lokacija: Otiški vrh, Republika Slovenija
Postrojenje:
Odvajanje tanina iz tekuće faze u drvnoj industriji:
Centrifugalni dekanter FP 600 RS/M
Instalirani kapacitet: cca 8-9 m3/sat

Realizacija projekta: listopad 2002.,
Puštanje u rad i održavanje

Coca-cola, pogon Solin
obrada tehnoloških otpadnih voda

Investitor: Coca-cola Beverages Hrvatska
Lokacija: Solin
Postrojenje: PIERALISI centrifugalni sistem s opremom (polimer jedinica):
Centrifuga FP 600 M, obrada u 2 faze;
odvajanje krute tvari iz tehnološke vode;
D.S.= 5% na ulazu

Instalirani kapacitet:  4 – 5 m3/sat

Realizacija projekta:  season 1996.,
repair and supply of spare parts;

“IND-EKO” d.o.o.

Postrojenje je instalirano u objektu investitora na lokaciji Urinj – neposredno ispred rafinerije Rijeka sa svim potrebnim pratećim sadržajima, na površini od cca 2500 m2.

Investitor: “IND-EKO” d.o.o.
Lokacija: Rijeka – Urinj
Postrojenje: Pokretno postrojenje, u kontejneru, u S – protueksplozivnoj izvedbi, za obradu industrijskog zauljenog otpada.
Instalirani kapacitet: cca 5 m3/sat obrađenog zauljenog otpada

Realizacija projekta: siječanj 2001.

Postrojenje “CIAN”

Postrojenje je instalirano u novom objektu – Centru za predobradu zauljenog otpada – u industrijskoj zoni grada Solina sa svim potrebnim pratećim sadržajima, na površini od 3500 m2.

Investitor: CIAN d.o.o. Split
Lokacija: Industrijska zona Solin
Postrojenje: najsuvremenije procesno-tehnološko rješenje:
“Komplet postrojenje za predobradu zauljenog industrijskog otpada u S-protueksplozivnoj izvedbi”

Instalirani kapacitet: cca 3000-3500m3 zauljenog otpada na godinu.

Realizacija projekta: svibanj/kolovoz 2004.

Postrojenje za pripremu – proizvodnju ulja za biodizel

“Pinus TKI d.d.”

Investitor: Pinus TKI d.d.
Lokacija: Rače, Slovenija
Postrojenje:
Postrojenje za pripremu – proizvodnju ulja za biodizel
Instalirani kapacitet:
6 000 – 9 000 l/sat biodizela
Realizacija projekta: veljača 2007.

Tvornica papira “VIPAP”

Obrada tehnoloških voda.

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o. , Ljubljana

Investitor: Tvornica papira “VIPAP”
Lokacija: Krško, Slovenija
Postrojenje:
dekanter FP 600 RS/M + polimer jedinica

Instalirani kapacitet: 5 – 7,5 m3/sat mulja

Realizacija projekta: godina 2007.

Postrojenje za obradu zauljenog otpada
Banja Luka (Bosna i Hercegovina)

Investitor: Čistoća A.D.
Lokacija: Banja Luka (BiH)
Postrojenje:
Separator tip FP C 6 na postolju sa automatikom i pripadajućom opremom.
Obrada zauljenog otpada (mulj iz praonica, pumpnih stanica, motorna ulja)
Realizacija projekta: travanj 2009.

Postrojenje za obradu tehnoloških voda u tvornici za reciklažu plastične ambalaže

Investitor: Drava International d.o.o.
Lokacija: Osijek
Postrojenje: dekanter FP 600 M + dekanter BABY 2
Instalirani kapacitet:
4 m3/sat + 2 m3/sat tekućeg otpada

Realizacija projekta:
2000 g – remont obavljen 2009.;

Proširenje kapaciteta: 2011. godine

Postrojenje za obradu tehnoloških voda u tvornici za reciklažu plastične ambalaže

Proširenje kapaciteta 2011. godine:

Povećanje postojećeg kapaciteta obrade tehnoloških voda u pogonu korisnika.

Postrojenje: ugradnja još jednog dekantera većeg kapaciteta FP 600 2RS/M s elektro ormarom
Instalirani kapacitet:
od 6,5 m3/sat do 8,5 m3/sat tekućeg otpada

Pročistač tehnoloških otpadnih voda u tvornici Somboled d.o.o.

Investitor: Somboled d.o.o.
Lokacija: Sombor, Republika Srbija
Postrojenje:
dekanter FP 600 RS/M s polimer jedinicom i opremom za obradu tehnoloških otpadnih voda (biološki i flotacijski mulj)

Instalirani kapacitet: 5 – 7 m3/sat mulja, ulazna suhoća do 2,5%, suha tvar na izlazu 19 – 22%

Realizacija projekta: godina 2009.

Postrojenje za obradu tehnoloških voda u tvornici za reciklažu plastične ambalaže

Investitor: Drava International d.o.o.
Lokacija: Tvornica “Eurofoil”, Bor – Republika Srbija
Postrojenje: dekanter FP 600 2RS/M sa elektro ormarom
Instalirani kapacitet:
6,5 m3/sat do 8,5 m3/sat tekućeg otpada

Realizacija projekta: svibanj 2012

Zagreb
Pročistač otpadnih voda u farmaceutskoj industriji,
tvornica PLIVA pliva

Izvođač radova i glavni projektant:
Environmental Protection Technologies Ltd.
Keffar Netter, Izrael

Investitor: Pliva Izrael
Lokacija: Zagreb
Postrojenje: dekanter FP600 3RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  10 m3/sat

Realizacija projekta:  6. mjeesec 2014.

PIK Vrbovec
(Vrbovec, Hrvatska)
Mesna industrija

Izvođač radova i glavni projektant:AQUA Industrial Watertreatment

Investitor: PIK Vrbovec
Lokacija: Vrbovec, Hrvatska
Postrojenje:
Dekanter BABY 3 DFA i pripadajuća oprema
Instalirani kapacitet:2 m3/sat
Realizacija projekta: studeni 2015.

Referentna lista

Prehrambena industrija

Tijekom našeg višegodišnjeg iskustva realizirali smo slijedeće reference u području prehrambene industrije.

Droga “Portorož” – Obrov

Investitor: Prehrambena industrija “Droga” Portorož,
Lokacija: Obrov, Republika Slovenija
Postrojenje: Centrifugalni sistem PIERALISI s opremom:
– Centrifuga FP-600M – obrada u dvije faze, odvajanje krute tvari iz aromatskog bilja s alkoholom
Instalirani kapacitet:od 2-3 m3 na sat
postotak suhe tvari na ulazu (D.S.) do 5%
Realizacija projekta: Remont i nabavka rezervnih dijelova, sezona 1999.

Droga “Portorož” – Izola

Investitor: Prehrambena industrija “Droga” Portorož,
Lokacija: Izola, Republika Slovenija
Postrojenje: Proizvodnja i obrada kokošje juhe: odvajanje ulja, proteina i krute tvari iz kokošje juhe;
– Automatski centrifugalni separator s opremom na platformi:  – separator model 1500/2000; obrada u 3 faze

Instalirani kapacitet: D.S.= 0,1 – 0,15%, 5000-6000lit/dan
Realizacija projekta: Nabavka opreme, montaža i puštanje u rad;   sezona 2000/2001.

Droga “Kolinska” – Hađići, BiH
(Tvornica pašteta “Argeta”)

Investitor:
Prehrambena industrija Droga “Kolinska”,
Reni d.o.o., Ljubljana
Lokacija: Hađići, Bosna i Hercegovina
Postrojenje: Proizvodnja i obrada kokošje juhe i izrada paštete.
– Automatski centrifugalni separator s opremom na platformi:  – separator model 1500/2000; obrada u 3 faze

Instalirani kapacitet: D.S.= 0,1 – 0,15%, 5000-6000lit/dan
Realizacija projekta: Nabavka opreme, montaža i puštanje u rad;   sezona 2006.

Franck d.d. Zagreb
(probni pogon)

Mobilna jedinica za obradu “sivog i bijelog” škroba – proizvodnja čipsa

Investitor: Franck d.d. Zagreb
Lokacija: Hercegovac
Postrojenje: mobilna jedinica
za obradu “sivog i bijelog” škroba

Instalirani kapacitet: 2,5 do 3 m3/sat

Probna realizacija projekta:
probni rad izvršen u siječnju 2007.

Kontaktirajte nas

S obzirom na naše dugogodišnje iskustvo iz navedenih referenc lista, kontaktirajte nas ukoliko imate potrebe za idejnim projektiranejm i nabavkom pogona uljare, industrijskih postrojenja ili prehrambene industrije.

Zastupnik tvrtke: GRUPPO PIERALISI

logo-footer-veci

EKOLOŠKA POSTROJENJA U POLJODJELSTVU I INDUSTRIJI

COM-ING TRADE d.o.o.

Sjedište:
Domovinskog rata 56

21000 Split
Hrvatska
OIB: 82264872162
MB: 03508722

Ured:

Put Supavla 1,
(zgrada Jadranskog osiguranja, 1. kat)
21000 Split
Hrvatska

Telefon:
+ 385 21 361 470
+ 385 21 381 345
+ 385 21 322 242
Fax: + 385 21 322 243
GSM line:
+ 385 98 265 486
+385 99 23 54 090
+385 99 21 61 570

E-mail: jmladinic@com-ing.hr

Com-ing trade d..o.o. © 2019. Sva prava pridržana. | Izrada: ILI NET