Pon-Pet: 8.00 - 16.00h
Referentna lista

Uljarstvo

Tijekom našeg višegodišnjeg iskustva tvrtka Com-ing trade d.o.o. je prikupila dosta referentnih radova iz područja uljarstva, prerade maslina i opreme.

ULJARA “PZ HVAR”

Vlasnik: PZ Hvar
Lokacija: Otok Hvar
Postrojenje:
tradicionalni način prerade prešanjem:
prese VERACHI x 2
Instalirani kapacitet:
cca 600 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja

Proširenje 2006.:
2 nove prese Pieralisi, svaka kapaciteta 350kg maslina na sat, zajedno s mjesilicom;

Uljara “PZ Podšpilje”

Vlasnik: PZ Podšpilje
Lokacija: otok Vis
Postrojenje: FATTORIA 2
Kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
cca 350-400 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Sezona 2001. uz održavanje postrojenja

Uljara “Blato 1902 d.d.”

Vlasnik: Blato 1902 d.d.
Lokacija: Blato, Otok Korčula
Postrojenje: Prese “Verachi”, 3 komada;
+ FP/3 + dekanter “Super 1”, 2 komada

Kombinirano postrojenje:
– tradicionalni način prerade prešanjem i kontinuirani dekanterski sistem (prva generacija dekantera).
Instalirani kapacitet: cca 2900 kg maslina na sat
Realizacija projekta: Održavanje postrojenja, te remont u sezoni 2003

Uljara “Radelić”

Uljara je po zahtjevu investitora izgrađena na potpuno novoj parceli, sa svim pratećim sadržajima. Izradili smo investicijski elaborat, tehnološki projekt opreme, te sudjelovali u izradi glavnog arhitektonskog projekta s podizvođačima.

Vlasnik: Danilo Radelić
Lokacija: Gradac
Postrojenje: FATTORIA 2
Kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
cca 350-400 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Oprema isporučena za sezonu 1997./98.

Uljara “Falcom”

Vlasnik: Željko Jurun
Lokacija: Dolac, Primošten
Postrojenje:
Prese PIERALISI D400 x 2
Tradicionalni način prerade prešanjem
Instalirani kapacitet:
cca 700 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja

Uljara “Vodice”

Vlasnik: Uljara Vodice
Lokacija: Vodice
Postrojenje:
tradicionalni način prerade prešanjem:
prese PIERALISI D400 x 1
Instalirani kapacitet:
cca 350 kg maslina na sat x2
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja

Uljara “PZ POŠIP”

Vlasnik: PZ Pošip
Lokacija: Čara, otok Korčula
Postrojenje:
Prese PIERALISI D400 x 2
Tradicionalni način prerade prešanjem
Instalirani kapacitet:
cca 700 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja

Uljara “PZ LASTOVO”

Vlasnik: PZ Lastovo
Lokacija: Lastovo
Postrojenje: Presa PIERALISI D400
Tradicionalni način prerade prešanjem
Instalirani kapacitet:
cca 350 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja
2005. godine proširenje:
kontinuirani dekanterski sistem:
V3 +1M1+1 SEP 155/2000
Instalirani kapacitet:
cca 750 do 1000 kg maslina na sat

Uljara “PZ Maslina”

Vlasnik: PZ Maslina
Lokacija: Kali, otok Ugljan
Postrojenje: V2 – Dekanter M1
Kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
cca 750-900 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja

Uljara “PUNAT”

Vlasnik: Kvarner d.o.o., Punat
Lokacija: Punat, otok Krk
Postrojenje:
FP/3 + dekanter SUPER 1 x 2 kom
“Kontinuirani dekanterski sistem – prva generacija dekantera”
Instalirani kapacitet:
cca 1800-2000 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja

Uljara “PZ SELČANKA”

Po zahtjevu investitora uljara je izvedena na vlastitoj parceli u Novom Selu, sa svim pratećim sadržajima.
Izradili smo investicijski elaborat, tehnološki projekt opreme, te sudjelovali u izradi glavnog arhitektonskog projekta s podizvođačima.

Vlasnik: PZ Selčanka
Lokacija: Selca, otok Brač
Postrojenje:
FATTORIA 2, kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
cca 350 – 400kg maslina na sat
Realizacija projekta: Oprema isporučena za sezonu 1998/99., a u sezoni 2001. zamijenjena većim postrojenjem kapaciteta cca 650 – 900 kg maslina na sat.

Uljara “OLMA”

Vlasnik: Olma d.d.
Lokacija: Makarska
Postrojenje:
FP/3 + DEKANTER SUPER 1, 2 komada
Kontinuirani dekanterski sistem – prva generacija dekantera
Instalirani kapacitet: cca 1800-2000kg maslina na sat
Realizacija projekta: održavanje postojećeg postrojenja, te kompletan remont postrojenja u INO tvornici za sezonu 2004.

Uljara “VLADIMIR”

Uljara je po zahtjevu investitora izgrađena na vlastitoj parceli izvan mjesta Sutivan na otoku Braču, sa svim pratećim sadržajima.

Vlasnik: Vlado Vladisavić
Lokacija: Sutivan, otok Brač
Postrojenje:
FATTORIA 2 + prese PIERALISI D 400
Kontinuirani dekanterski sistem i tradicionalni način prerade prešanjem.
Instalirani kapacitet:
cca 1000 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
oprema isporučena za sezonu 1999./2000.

Uljara “BODULICA”

Po zahtjevu investitora uljara je izgrađena na novoj parceli u mjestu Zaglav, sa svim pratećim sadržajima.

Izradili smo investicijski elaborat, tehnološki projekt opreme te sudjelovali u izradi glavnog arhitektonskog projekta, kao i u izvođenju s podizvođačima.

Vlasnik: Bodulica d.o.o.
Lokacija: Zaglav, Dugi Otok
Postrojenje: najsuvremenije tehnološko rješenje
PANORAMA P2 GENIUS
Procesom upravlja računalo. Prerada se može vizualno pratiti, a moguća je kontinuirana kao i odvojena istovremena prerada maslina više različitih vlasnika.
Instalirani kapacitet:
cca 650-1000kg maslina na sat
Realizacija projekta:
sezona 2002. uz održavanje postrojenja

Uljara “Sv. Petar”

Vlasnik: Sanjin i Katarina Gabrić
Lokacija: Banjol, otok Rab
Postrojenje: FATTORIA 2
-kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
cca 350 – 400 kg maslina na sat
Realizacija projekta: sezona 2002., uz održavanje postrojenja.

Uljara “Zlatno zrno”

Po zahtjevu investitora uljara je smještena na novoj parceli, u industrijskoj zoni Biograda na moru, sa svim pratećim sadržajima.

Izradili smo investicijski elaborat, kao i tehnološki projekt opreme, te sudjelovali od samog početka i u izradi glavnog arhitektonskog projekta, kao i u izvođenju s podizvođačima.

Vlasnik: Ratko Medić
Lokacija: Biograd n/m, industrijska zona
Postrojenje:      V2 + M1/S
Kontinuirani dekanterski sistem.
Instalirani kapacitet:
cca 650-850kg maslina na sat
Realizacija projekta:
sezona 2002. uz održavanje postrojenja

Proširenje kapaciteta 2006. godine

Postrojenje: PANORAMA P4
Kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
1500 do 2000 kg maslina na sat
– 2 autonomne linije

Uljara “BILAJA”

Po zahtjevu investitora uljara je izvedena na potpuno novoj lokaciji, sa svim pratećim sadržajima.
Izradili smo investicijski elaborat, tehnološki projekt opreme, te sudjelovali u izradi glavnog arhitektonskog projekta s podizvođačima.

Vlasnik: Ivan Najev
Lokacija: Najevi, općina Marina
Postrojenje: najsuvremenije tehnološko rješenje
PANORAMA P6 GENIUS
(dvije autonomne linije P3)
Procesom upravlja računalo. Prerada se može vizualno pratiti, a moguća je kontinuirana kao i odvojena istovremena prerada maslina više različitih vlasnika.
Instalirani kapacitet: 60-65 tona maslina na dan, dosad najveći instalirani kapacitet u Republici Hrvatskoj
Realizacija projekta: sezona 2003., uz održavanje postrojenja;

Proširenje kapaciteta 2006. godine:

Postrojenje: 2 nova dekantera “Elephant 350/3”,
2 nova separatora “Valente” koji u sastavu imaju PLC i automatsko čišćenje “pjata”.
Instalirani kapacitet:
3000 do 4000 kg maslina na sat

Uljara “TISNO”

Po zahtjevu investitora uljara je smještena u samom mjestu Tisno na otoku Murteru, na mjestu stare uljare.
To je zahtjevalo poštivanje vrlo strogih uvjeta izvođenja cijelog objekta, a posebice uvjeta zaštite okoliša.
Stoga smo izradivši tehnološki projekt rasporeda opreme sudjelovali od samog početka i u izradi glavnog arhitektonskog projekta, kao i u izvođenju s podizvođačima.

Vlasnik: Darko Smolić, “Trgotehna”
Lokacija: Tisno, otok Murter
Postrojenje: najsuvremenije tehnološko rješenje
PANORAMA P4 GENIUS
Procesom upravlja računalo. Prerada se može vizualno pratiti, a moguća je kontinuirana kao i odvojena istovremena prerada maslina više različitih vlasnika.
Instalirani kapacitet: cca 1400-1900kg maslina na sat
Realizacija projekta: sezona 2003.+ povećanje kapaciteta prerade za još jednu autonomnu liniju PANORAMA P2 GENIUS za sezonu 2004.

PZ Milna

Vlasnik: PZ Milna
Lokacija: Milna, otok Brač
Postrojenje: Presa VERACHI
Tradicionalni način prerade prešanjem
Instalirani kapacitet:
cca 500 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Ugradnja nove mjesilice (500kg) s automatskim doziranjem tijesta maslina.
2007.: Instalirana presa SIMPLEX 400

Institut za jadranske kulture
i melioraciju krša

Vlasnik: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Lokacija: Kaštel Stari
Postrojenje: Presa VERACHI
Tradicionalni nacin prerade prešanjem
Instalirani kapacitet:
cca 350kg + 350kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Ugradnja nove mjesilice od 350kg + 350kg s automatskim doziranjem tijesta maslina i visokotlačne pumpe.

Mini uljara

Vlasnik: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Lokacija: Split
Postrojenje:   Mini postrojenje za laboratorijsko ispitivanje ulja
Sastoji se od : mlina čekičara, termomiješalice sa 12 posudica i centrifugalnog stroja
Instalirani kapacitet:
0,80 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Siječanj 2010.

Uljara “Matić”

Vlasnik: Stanislav Matić
Lokacija: Banjol, Otok Rab
Postrojenje: PANORAMA 2 + 1 M1 + 1 separator 1500/2000;
kontinuirani dekanterski sistem;
Instalirani kapacitet:
cca 750 do 1000 kg maslina na sat
Realizacija projekta: 2005.

Proširenje kapaciteta 2011. godine

Ugradnja nove linije najnovijeg tehnološkog rješenja.
Postrojenje: Panorama 4 Molinova TG
+ dekanter Vanguard 3503
Instalirani kapacitet:
1400 do 2000 kg maslina na sat

Uljara PZ “Pirovčanka”

Po zahtjevu investitora izradili smo investicijski elaborat, tehnološki projekt opreme, te sudjelovali u izradi glavnog arhitektonskog projekta s podizvođačima.

Vlasnik: PZ Pirovčanka
Lokacija: Pirovac
Postrojenje: Panorama 2 Genius + 1M1 + 1 separator 1500/2000
Instalirani kapacitet:
cca 750 do 1000kg maslina na sat
Realizacija projekta:
2005.godina

Uljara “PZ Orgula”

Pogon za preradu maslina, voća i povrća “PZ Orgula” je mini-tvornica za proizvodnju hrane, u čijem je sklopu i linija za proizvodnju ulja.

Izradili smo investicijski elaborat, tehnološki projekt opreme, te sudjelovali u izradi glavnog arhitektonskog projekta s podizvođačima.

Vlasnik:
Gospodin Mimica i gospodin Vukasović
Lokacija: Marušići
Postrojenje: Fattoria 2 + 1 dekanter + 1 separator 1000/1200;
Kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
cca 350/400 kg maslina na sat
Realizacija projekta: 2005. godina

Proširenje 2006. godine

Postrojenje: PANORAMA P4
Kontinuirani dekanterski sistem
Instalirani kapacitet:
1500 do 2000 kg maslina na sat

Uljara “Zverinac”

Vlasnik:
Lokacija: Zverinac, otok Zverinac
Postrojenje: Simplex 400
Tradicionalni način prerade prešanjem; mjesilica s dozatorom, bez separatora;
Instalirani kapacitet:
cca 350kg maslina na sat
Realizacija projekta:
2005.godina

Uljara “PZ Cres”

Vlasnik: PZ Cres
Lokacija: otok Cres
Postrojenje: FP/3 + Dekanter SUPER 1
Kontinuirani dekanterski sistem – prva generacija dekantera
Instalirani kapacitet:
cca 1000 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
Održavanje postojećeg postrojenja, koje je instalirano 1976.godine.
2005. godine zamjenjujemo ga vodećom tehnologijom:
Postrojenje: Panorama P4 TG + 1M3 + 2 Separatora 1000/1200
Instalirani kapacitet:
do 2000 kg maslina na sat

Uljara “IVANIŠEVIĆ”

Uljara je smještena u prizemlju stare obiteljske kuće Ivanišević, neposredno uz magistralnu cestu Split – Omiš s rješenim predprostorom za dovoz maslina i odvoz ulja.

Vlasnik: Josip i Frane Ivanišević
Lokacija: Krilo Jesenice
Postrojenje: FATTORIA 2, kontinuirani dekanterski sistem;
Instalirani kapacitet:
cca 350-400 kg maslina na sat;
Realizacija projekta: sezona 2002., uz održavanje postrojenja;
2005.godine proširenje na:
Postrojenje: V3 + 1 M1 + 1 separator 1500/2000
Kapacitet nakon proširenja:
dodatnih 700-950 kg maslina na sat

Uljara “B.N.”
Marina, Svinca

Po zahtjevu vlasnika uljare “Bilaja” izgrađena je na potpuno novoj lokaciji još veća i tehnološki modernija uljara sa svim pratećim objektima prema tehnološkom projektu.

Vlasnik: B.N. d.o.o.
Lokacija: Marina, Svinca
Postrojenje: 2 linije PANORAMA P6, najsuvremenije tehnološko rješenje i NAJVEĆA PRERADBENA LINIJA u Hrvatskoj i u bližem okruženju;
Instalirani kapacitet:
svaka linija po 2,8 – 3,4 t maslina na sat,
ukupan kapacitet:130 do 160 tona maslina na dan
Realizacija projekta:
2006.godina

Uljara “Posedarje”

Vlasnik: Žarko Klanac
Lokacija: Nikice Gudića 4, Posedarje, Zadar
Postrojenje: PANORAMA P4

Instalirani kapacitet: 1500 – 2000 kg maslina na sat
Realizacija projekta: 2006.

Uljara “Podgora”, Podgora

Vlasnik: Podgora čistoća d.o.o.
Lokacija: Vukovača bb, Podgora
Postrojenje: PANORAMA P4
Instalirani kapacitet: do 2 tone maslina na sat
Realizacija projekta: 2006.

Uljara “Dočić” – Otok Rab

Vlasnik: Zdravko Ribarić
Lokacija: Otok Rab
Postrojenje:
tradicionalni način prerade prešanjem:
prese VERACHI x 1
PIERALISI SIMPLEX D.400 x 1
Instalirani kapacitet:
cca 600 kg maslina na sat (obje prese)
Realizacija projekta:
ugrađena nova presa 2007.g.

Uljara “Bralić”

Vlasnik: Ratko Bralić
Lokacija: Šibenik, Ražine
Postrojenje:
Panorama P3 T.G. + 1 M2/S +
1 separator Bravo
Instalirani kapacitet:950 – 1.400 kg maslina/sat
Realizacija projekta: 2006.

Uljara “Esencija”

Vlasnik: Dalmacijabilje – Esencija d.o.o.
Lokacija: Dubravka – Konavle
Postrojenje:
Kontinuirani dekanterski sistem: tip V 2 + M 1 + separator 1500/2000

Instalirani kapacitet:
cca 750 – 900 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
održavanje postrojenja (instalirano 1999. godine).

PZ Tribunj

Vlasnik: Poljoprivredna zadruga Tribunj
Lokacija: Tribunj
Postrojenje: V3 + 2 dekantera SC + 2 separatora 1500/2000

Instalirani kapacitet: 1500 kg maslina na sat
Realizacija projekta: 1989.
Remont: siječanj 2010

Proširenje kapaciteta 2015. godine

Nova oprema postrojenja: Mlin HP40, dvije grupe po 3 mjesilice „MOLINOVA“, odvajač komine „SEPARATORE NOCCIOLINO SANSONE“
Instalirani kapacitet:
2000 kg maslina na sat

Uljara “P.Z. Bili Brig”
Skradin

Izrađen je tehnološki projekt opreme
uz sudjelovanje u izradi glavnog arhitektonskog projekta s ostalim podizvođačima s konačnim izvođenjem cijelog objekta.

Vlasnik: P.Z. Bili Brig
Lokacija: Skradin, Industrijska zona Icevo
Postrojenje: Panorama molinova P3 Oro + dekanter Vanguard 3502 + separator Valente
Instalirani kapacitet:
cca 950 do 1400 kg maslina na sat
Realizacija projekta:Rujan 2010.godine

Uljara “Cvjetković”

Vlasnik: Ivica Cvjetković
Lokacija: Molunat, zona Dubrovnik
Postrojenje:
Il Molinetto + 1 dekanter BABY 1+ 1 separator P1000/1200

Instalirani kapacitet:
cca 200 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
rujan 2010. godine

Uljara “Poličnik”

Izrađen kompletan tehnološki projekt s ugradnjom postrojenja sukladno glavnom arhitektonskom projektu, u industrijskoj zoni, na 4000 m2.
Postrojenje je isporučeno s ugrađenim dekanterom LEOPARD 5; prvi je model u Republici Hrvatskoj a predstavlja najnovije rješenje tvornice Pieralisi.

Vlasnik: Tihomir Jukić
Lokacija: Industrijska zona Poličnik
Postrojenje: kompletna automatska linija Panorama Molinova Oro 6 ( 6 mjesilica ) + dekanter Leopard 5 + automatski separator Marte
Instalirani kapacitet: 1900-2800kg maslina na sat
Realizacija projekta: Rujan 2012

Uljara “Kap po kap”

Vlasnik:
Tonči Dušević
Lokacija: Ljubač, kod Zadra
Postrojenje: Molinova 3 TG sa 3 mjesilice, svaka 600 litara, sa dekanterom M1 i separatorom 1500/2000

Instalirani kapacitet:
do 1000 kg maslina na sat
Realizacija projekta: listopad 2014.godine

Uljara “Vrsi”

Vlasnik: Saša Predovan
Lokacija: Vrsi, kod Zadra
Postrojenje:
Molinova 3 TG sa 3 mjesilice, svaka 600 litara, sa dekanterom M1 i separatorom 1500/2000
Instalirani kapacitet:
do 1000 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
listopad 2014.

Uljara “Maestrale”

Vlasnik: Davorko Bertović
Lokacija: Mali Lošinj
Postrojenje:
Molinova 3 Oro sa 3 mjesilice, svaka 700 litara sa dekanterom Vanguard 3502 i separatorom Bravo, najnovije postrojenje, komplet automatizirano s vizualnim prikazom na ekranu
Instalirani kapacitet:
950 do 1200 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
srpanj 2016.

Uljara “Maracompany”

Vlasnik: Aleksa Lukić
Lokacija: Ulcinj, Crna Gora
Postrojenje: Il Molinetto + 1 dekanter Molinetto + 1 separator Cucciolo;
Instalirani kapacitet:
cca 200 kg maslina na sat
Realizacija projekta: Studeni 2017.

Uljara “Zlarinski maslinari”

Vlasnik: Udruga maslinara
Lokacija: Zlarin
Postrojenje:
Fattoria 2 sa 2 dvije mjesilice 350 + 350 litara, sa svojim pripadajućim dekanterom EFFE 2 i separatorom Cucciolo
Instalirani kapacitet:
350 do 500 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
listopad 2016.

ULJARA “BOSSIN”

Vlasnik: Bossin d.o.o.
Lokacija: Mostar, BiH
Postrojenje:
FATTORIA 2 (2 mjesilice) + 1 dekanter EFFE 2 + 1 separator CUCCIOLO:
Instalirani kapacitet:
cca 400 kg maslina na sat
Realizacija projekta:
2021

Referentna lista

Industrijska postrojenja

Tvrtka Com-ing trade d.o.o. je prikupila dosta referentnih radova iz područja instalacije, modernizacije, nadogradnje i montaže industrijskih postrojenja

Farma svinja “PTUJ”

Investitor: Farma svinja “PTUJ”
Lokacija: Ptuj, Republika Slovenija
Postrojenje:
PIERALISI centrifugalni sistem s opremom:
Centrifuga JUMBO 2 – 2 komada, obrada u 3 faze, protok cca 18m3 na sat
Instalirani kapacitet:
450 m3/dan svinjskog izmeta;
D.S. =2,2 -2,5%
Realizacija projekta:
sezona 1992., remont i nabavka rezervnih dijelova

Rafinerija “LENDAVA”

Investitor: Rafinerija Lendava
Lokacija: Lendava, Republika Slovenija
Postrojenje: Postrojenje za obradu otpadnog ulja i biološkog mulja u rafinerijskom procesu:
Centrifugalni dekanter FP 600 M s opremom u S – protueksplozivnoj izvedbi
Instalirani kapacitet: cca 4-6 m3/sat obrađenog mulja

Realizacija projekta: prosinac 2000.

“LESNA”d.o.o.
Tvornica ploča od iverice

Investitor: Lesna d.o.o.
Lokacija: Otiški vrh, Republika Slovenija
Postrojenje:
Odvajanje tanina iz tekuće faze u drvnoj industriji:
Centrifugalni dekanter FP 600 RS/M
Instalirani kapacitet: cca 8-9 m3/sat

Realizacija projekta: listopad 2002.,
Puštanje u rad i održavanje

Grad Celje,
gradski pročistač otpadnih voda

Investitor: Europska unija i grad Celje
Lokacija: Tremerje, Republika Slovenija
Postrojenje: gradski pročistač otpadnih voda:
Centrifugalni dekanter FP 600 RS/M x 2 s pratećom opremom 

Instalirani kapacitet:
cca 9 m3/sat komunalnog otpada

Realizacija projekta:
svibanj 2004., puštanje u rad i održavanje;

Coca-cola, pogon Solin
obrada tehnoloških otpadnih voda

Investitor: Coca-cola Beverages Hrvatska
Lokacija: Solin
Postrojenje: PIERALISI centrifugalni sistem s opremom (polimer jedinica):
Centrifuga FP 600 M, obrada u 2 faze;
odvajanje krute tvari iz tehnološke vode;
D.S.= 5% na ulazu

Instalirani kapacitet:  4 – 5 m3/sat

Realizacija projekta:  season 1996.,
repair and supply of spare parts;

“IND-EKO” d.o.o.

Postrojenje je instalirano u objektu investitora na lokaciji Urinj – neposredno ispred rafinerije Rijeka sa svim potrebnim pratećim sadržajima, na površini od cca 2500 m2.

Investitor: “IND-EKO” d.o.o.
Lokacija: Rijeka – Urinj
Postrojenje: Pokretno postrojenje, u kontejneru, u S – protueksplozivnoj izvedbi, za obradu industrijskog zauljenog otpada.
Instalirani kapacitet: cca 5 m3/sat obrađenog zauljenog otpada

Realizacija projekta: siječanj 2001.

Postrojenje “CIAN”

Postrojenje je instalirano u novom objektu – Centru za predobradu zauljenog otpada – u industrijskoj zoni grada Solina sa svim potrebnim pratećim sadržajima, na površini od 3500 m2.

Investitor: CIAN d.o.o. Split
Lokacija: Industrijska zona Solin
Postrojenje: najsuvremenije procesno-tehnološko rješenje:
“Komplet postrojenje za predobradu zauljenog industrijskog otpada u S-protueksplozivnoj izvedbi”

Instalirani kapacitet: cca 3000-3500m3 zauljenog otpada na godinu.

Realizacija projekta: svibanj/kolovoz 2004.

Gradski pročistač otpadnih voda
Šmarje, Slovenija

Investitor: Grad Šmarje
Lokacija: Šmarje, Slovenija
Postrojenje:
dekanter FP 600/M + polimer jedinica
i ostala pripadajuća oprema
Instalirani kapacitet:
do 4 m3/sat tekućeg otpada
Realizacija projekta: godina 2005.

Gradski pročistač otpadnih voda Pazin

Investitor: Grad Pazin
Lokacija: Pazin
Postrojenje:
dekanter FP 600/M + polimer jedinica
i ostala pripadajuća oprema
Instalirani kapacitet:
do 4 m3/sat tekućeg otpada
Realizacija projekta: godina 2005.

Postrojenje za pripremu – proizvodnju ulja za biodizel

“Pinus TKI d.d.”

Investitor: Pinus TKI d.d.
Lokacija: Rače, Slovenija
Postrojenje:
Postrojenje za pripremu – proizvodnju ulja za biodizel
Instalirani kapacitet:
6 000 – 9 000 l/sat biodizela
Realizacija projekta: veljača 2007.

Tvornica papira “VIPAP”

Obrada tehnoloških voda.

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o. , Ljubljana

Investitor: Tvornica papira “VIPAP”
Lokacija: Krško, Slovenija
Postrojenje:
dekanter FP 600 RS/M + polimer jedinica

Instalirani kapacitet: 5 – 7,5 m3/sat mulja

Realizacija projekta: godina 2007.

Gradski pročistač otpadnih voda
Imotski

Investitor: Hrvatske vode i grad Imotski
Lokacija: Imotski
Postrojenje:
Mobilna jedinica s kompletnom opremom: dekanter BABY 2, polimer jedinica i ostala pripadajuća oprema
Instalirani kapacitet:
do 1,5 m3/sat komunalnog tekućeg otpada
Realizacija projekta: Siječanj 2008., puštanje u rad i održavanje

Komunalni pročistač
otpadnih voda – Šibenik

Izvođač radova i glavni projektant:
Coning d.o.o. iz Varaždina

Investitor: Grad Šibenik
Postrojenje:
oprema PIERALISI:
dekanter Hercules 470/3, polimer jedinica pumpe i glavni elektro ormar
Instalirani kapacitet: 30m3 mulja na sat.

Postrojenje za obradu zauljenog otpada
Banja Luka (Bosna i Hercegovina)

Investitor: Čistoća A.D.
Lokacija: Banja Luka (BiH)
Postrojenje:
Separator tip FP C 6 na postolju sa automatikom i pripadajućom opremom.
Obrada zauljenog otpada (mulj iz praonica, pumpnih stanica, motorna ulja)
Realizacija projekta: travanj 2009.

Komunalni pročistač
otpadnih voda – Vrgorac

Izvođač radova i glavni projektant:
Coning d.o.o. iz Varaždina

Investitor: Grad Vrgorac

Postrojenje:
oprema PIERALISI:
kontejnerska jedinica sa dekanterom FP 600 RS/M, polimer jedinicom, pumpama i glavnim elektroormarom

Instalirani kapacitet: 6 – 8 m3 na sat.

Gradski pročistač otpadnih voda Sevnica (Slovenija)

Izvođač radova i glavni projektant: Hidroinženjering d.o.o. , Ljubljana

Investitor: Grad Sevnica i EU
Lokacija: Sevnica (Slovenija)
Postrojenje:
dekanter FP 600 2RS/M
+ polimer jedinica i ostala pripadajuća oprema
Instalirani kapacitet:
5 do 9 m3/sat tekućeg otpada
Realizacija projekta: ožujak 2010.

Gradski pročistač otpadnih voda Novigrad

Izvođač radova i glavni projektant:
Coning d.o.o. iz Varaždina

Investitor: Grad Novigrad
Lokacija: Novigrad, Istra
Postrojenje:
dekanter FP 600 RS/M + polimer jedinica, silos sa vapnom i ostala pripadajuca oprema
Instalirani kapacitet:
4 – 10 m3/sat tekućeg otpada
Realizacija projekta:
kolovoz 2010.

Postrojenje za obradu tehnoloških voda u tvornici za reciklažu plastične ambalaže

Investitor: Drava International d.o.o.
Lokacija: Osijek
Postrojenje: dekanter FP 600 M + dekanter BABY 2
Instalirani kapacitet:
4 m3/sat + 2 m3/sat tekućeg otpada

Realizacija projekta:
2000 g – remont obavljen 2009.;

Proširenje kapaciteta: 2011. godine

Postrojenje za obradu tehnoloških voda u tvornici za reciklažu plastične ambalaže

Proširenje kapaciteta 2011. godine:

Povećanje postojećeg kapaciteta obrade tehnoloških voda u pogonu korisnika.

Postrojenje: ugradnja još jednog dekantera većeg kapaciteta FP 600 2RS/M s elektro ormarom
Instalirani kapacitet:
od 6,5 m3/sat do 8,5 m3/sat tekućeg otpada

Gradski pročistač otpadnih
voda Koper – Slovenija

Na poziv projektne i inženjering kuće “Hidroinženiring” – Ljubljana, izvršili smo probni rad s mobilnom jedinicom s dekanterom Jumbo 3 kapaciteta do 25 m3 na sat, polimer jedinicom i svom potrebnom opremom. Postignuti su svi radni parametri, ulazni mulj suhoće od 1 – 2,5 %, a izlazni mulj suhoće 19,5 – 21,5 %

Investitor: Komunalni pročistač – grad Koper
Lokacija: Koper, Slovenija
Postrojenje:
pokretno postrojenje – dekanter Jumbo 3 s polimer jedinicom i potrebnom opremom
Kapacitet: do 25m3/sat
Realizacija probnog rada 2011.

Pročistač tehnoloških otpadnih voda u tvornici Somboled d.o.o.

Investitor: Somboled d.o.o.
Lokacija: Sombor, Republika Srbija
Postrojenje:
dekanter FP 600 RS/M s polimer jedinicom i opremom za obradu tehnoloških otpadnih voda (biološki i flotacijski mulj)

Instalirani kapacitet: 5 – 7 m3/sat mulja, ulazna suhoća do 2,5%, suha tvar na izlazu 19 – 22%

Realizacija projekta: godina 2009.

Postrojenje za obradu tehnoloških voda u tvornici za reciklažu plastične ambalaže

Investitor: Drava International d.o.o.
Lokacija: Tvornica “Eurofoil”, Bor – Republika Srbija
Postrojenje: dekanter FP 600 2RS/M sa elektro ormarom
Instalirani kapacitet:
6,5 m3/sat do 8,5 m3/sat tekućeg otpada

Realizacija projekta: svibanj 2012

Našice
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor:Grad Našice
Lokacija: Našice
Postrojenje: dekanter FP600 RSM RS/NZ20, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  13 m3/sat

Realizacija projekta:  prosinac 2013.

Volkovo – Skopje
Makedonija

Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor:Grad Skopje
Lokacija: Volkovo – Skopje,
Makedonija
Postrojenje: dekanter FP600 3RS/M, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  15 m3/sat

Realizacija projekta:  Rujan 2016.

Zagreb
Pročistač otpadnih voda u farmaceutskoj industriji,
tvornica PLIVA pliva

Izvođač radova i glavni projektant:
Environmental Protection Technologies Ltd.
Keffar Netter, Izrael

Investitor: Pliva Izrael
Lokacija: Zagreb
Postrojenje: dekanter FP600 3RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  10 m3/sat

Realizacija projekta:  6. mjeesec 2014.

Bjelovar
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
MIAB d.o.o., Šibenik

Investitor:Grad Bjelovar
Lokacija: Bjelovar
Postrojenje: 2 x dekanter HERCULES 470/2 HS, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  15 – 25 m3/sat

Realizacija projekta:  10. mjesec 2013.

Cerknica
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor: Grad Cerknica i EU
Lokacija: Cerknica, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP 600 3RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  10 – 13 m3/sat

Realizacija projekta:  6.mjesec 2014.

Slovenske Konjice
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor: Grad Slovenske Konjice
Lokacija: Slovenske Konjice, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP 600 3RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  10 – 13 m3/sat

Realizacija projekta:  Studeni 2014.

Vnanje Gorice
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor: Grad Vnanje Gorice
Lokacija: Vnanje Gorice, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP 600 2RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  8 – 10 m3/sat

Realizacija projekta:  Siječanj 2016.

Slovenska Bistrica
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor: Grad Slovenska Bistrica
Lokacija: Slovenska Bistrica, Slovenija
Postrojenje: FP 600 2RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  8 – 7 m3/sat

Realizacija projekta:  Travanj 2016.

Skidzel, (Bjelorusija)
Pročistač tehnoloških otpadnih voda u tvornici šećera

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana

Investitor:
Lokacija: Skidzel, Bjelorusija
Postrojenje: Dekanter JUMBO 2 DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  18 m3/sat

Realizacija projekta:  Do konca 2014.

Preddvor, (Slovenija)
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Marn d.o.o., Križe, Slovenija

Investitor: grad Preddvor
Lokacija: Preddvor, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP600 M/DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  5 m3/sat

Realizacija projekta:  Studeni 2014.

Rijeka
Županijski centar za gospodarenje otpadom
(ŽCGO)

Izvođač radova i glavni projektant:
Helector SA, Grčka

Investitor: EU i grad Rijeka
Lokacija: Rijeka, Marišćina
Postrojenje: Baby 3 FA

Instalirani kapacitet:  2 – 3 m3/sat

Realizacija projekta:  Listopad 2015.

Kropa, (Slovenija)
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana

Investitor: grad Kropa
Lokacija: Kropa, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP600 2RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  15 m3/sat

Realizacija projekta:  Prosinac 2014. godine

Rakek, (Slovenija)
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Riko d.o.o., Ljubljana

Investitor: grad Rakek
Lokacija: Rakek, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP600 2RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  12 m3/sat

Realizacija projekta:  Veljača 2015. godine

Vrhnika, (Slovenija)
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana

Investitor: grad Vrhnika
Lokacija: Vrhnika, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP600 3RS/M HS DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  20 m3/sat

Realizacija projekta:  Ožujak 2015. godine

Železniki, (Slovenija)
Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana

Investitor: grad Železniki
Lokacija: Železniki, Slovenija
Postrojenje: Dekanter FP600 RS/M DFA, i ostala pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  9 m3/sat

Realizacija projekta:  Travanj 2015. godine

Kranj (Slovenija)
Pročistač otpadnih voda (WWTP)

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana

Investitor: grad Kranj i EU
Lokacija: Kranj, Slovenija
Postrojenje: 2 dekantera JUMBO 2 HS DFA i pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet:  50 m3/sat

Realizacija projekta:  Studeni 2015. godine

PIK Vrbovec
(Vrbovec, Hrvatska)
Mesna industrija

Izvođač radova i glavni projektant:AQUA Industrial Watertreatment

Investitor: PIK Vrbovec
Lokacija: Vrbovec, Hrvatska
Postrojenje:
Dekanter BABY 3 DFA i pripadajuća oprema
Instalirani kapacitet:2 m3/sat
Realizacija projekta: studeni 2015.

Podpeč (Slovenija)

Gradski pročistač otpadnih voda

Izvođač radova i glavni projektant:
Hidroinženiring d.o.o. , Ljubljana

Investitor: JKP Brezovica d.o.o.
Lokacija: Podpeč, Slovenija
Postrojenje:
Dekanter Maior 3 HS DFA i pripadajuća oprema

Instalirani kapacitet: 10 m3/sat

Realizacija projekta: Siječanj 2016.

Grad Pula
Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO)
Pula, Kaštjun

Izvođač radova i glavni projektant:
Helector SA, Grčka

Investitor: EU i grad Pula
Lokacija: Pula, Kaštjun
Postrojenje: dekanter Baby 3

Instalirani kapacitet:  2-3 m3/sat

Realizacija projekta:  Rujan 2016.

Referentna lista

Prehrambena industrija

Ovdje ćemo navesti neke od referentnih radova tvrtke Com-ing trade d.o.o. u prehrambenoj idustriji.

Droga “Portorož” – Obrov

Investitor: Prehrambena industrija “Droga” Portorož,
Lokacija: Obrov, Republika Slovenija
Postrojenje: Centrifugalni sistem PIERALISI s opremom:
– Centrifuga FP-600M – obrada u dvije faze, odvajanje krute tvari iz aromatskog bilja s alkoholom
Instalirani kapacitet:od 2-3 m3 na sat
postotak suhe tvari na ulazu (D.S.) do 5%
Realizacija projekta: Remont i nabavka rezervnih dijelova, sezona 1999.

Droga “Portorož” – Izola

Investitor: Prehrambena industrija “Droga” Portorož,
Lokacija: Izola, Republika Slovenija
Postrojenje: Proizvodnja i obrada kokošje juhe: odvajanje ulja, proteina i krute tvari iz kokošje juhe;
– Automatski centrifugalni separator s opremom na platformi:  – separator model 1500/2000; obrada u 3 faze

Instalirani kapacitet: D.S.= 0,1 – 0,15%, 5000-6000lit/dan
Realizacija projekta: Nabavka opreme, montaža i puštanje u rad;   sezona 2000/2001.

Droga “Kolinska” – Hađići, BiH
(Tvornica pašteta “Argeta”)

Investitor:
Prehrambena industrija Droga “Kolinska”,
Reni d.o.o., Ljubljana
Lokacija: Hađići, Bosna i Hercegovina
Postrojenje: Proizvodnja i obrada kokošje juhe i izrada paštete.
– Automatski centrifugalni separator s opremom na platformi:  – separator model 1500/2000; obrada u 3 faze

Instalirani kapacitet: D.S.= 0,1 – 0,15%, 5000-6000lit/dan
Realizacija projekta: Nabavka opreme, montaža i puštanje u rad;   sezona 2006.

Franck d.d. Zagreb
(probni pogon)

Mobilna jedinica za obradu “sivog i bijelog” škroba – proizvodnja čipsa

Investitor: Franck d.d. Zagreb
Lokacija: Hercegovac
Postrojenje: mobilna jedinica
za obradu “sivog i bijelog” škroba

Instalirani kapacitet: 2,5 do 3 m3/sat

Probna realizacija projekta:
probni rad izvršen u siječnju 2007.

Kontaktirajte nas

S obzirom na našu dugogodišnju kvalitetu i iskustvo kao što je prikazano u našim referentnim radovima kontaktirajte nas ukoliko imate potrebe za investiciskim prjketom, projektom uljare, prehrambene inudstrije ili industrijskih postrojenja.

Zastupnik tvrtke: GRUPPO PIERALISI

logo-footer-veci

EKOLOŠKA POSTROJENJA U POLJODJELSTVU I INDUSTRIJI

COM-ING TRADE d.o.o.

Sjedište:
Domovinskog rata 56

21000 Split
Hrvatska
OIB: 82264872162
MB: 03508722

Ured:

Put Supavla 1,
(zgrada Jadranskog osiguranja, 1. kat)
21000 Split
Hrvatska

Telefon:
+ 385 21 361 470
+ 385 21 381 345
+ 385 21 322 242
Fax: + 385 21 322 243
GSM line:
+ 385 98 265 486
+385 99 23 54 090
+385 99 21 61 570

E-mail: jmladinic@com-ing.hr

Com-ing trade d..o.o. © 2019. Sva prava pridržana. | Izrada: ILI NET