Pon-Pet: 8.00 - 16.00h
Proces prerade u uljarstvu

Prerada u uljarstvu

ZASTUPANJE U PODRUČJU ULJARTSVA:

U sklopu naše usluge u sektoru uljarstva možemo Vam ponuditi idejno projektiranje i nabavu opreme i strojeva, cjelovito izvođenje postrojenja, montažu, puštanje u rad i održavanje, te pomoć u izradi investicijskih elaborata u cilju financiranja opreme.

Zastupnik tvrtke:

Proces prerade maslina

Prerada maslina je niz postupaka koji za konačni cilj imaju dobivanje maslinovog ulja. Spomenuti postupci su redom:

 • čišćenje i pranje plodova,
 • mljevenje plodova,
 • miješanje tijesta – samljevenih maslina,
 • odvajanje tekuće faze (ulja i vegetativne vode) od krutog dijela (komine)
 • konačno separiranje – odvajanje

Prerada se vrši na dva načina:

 • tradicionalnim načinom – presama,
 • kontinuiranim centrifugalnim načinom – “na hladno”,
prerada masina na hladno

Automatizirani proces prerade

Najsuvremeniji proces prerade maslina

 • kontinuiranim centrifugalnim načinom “na hladno”
 • ekološki i ekonomičan način prerade
 • komplet automatsko punjenje mijesilica putem cijevi i ventila

Maslinov plod se bere sa stabala kako ručno, tako i industrijski sa tresačima, i pada na zaštitnu mrežu koja je postavljena na zemlju. Takvi plodovi se stavljaju u plastične prozračne “kašete” sa rupama, dimenzija cca 70×70 cm i visine cca 40 cm, tako da nema gnječenja samih maslina od težine, a i trajno struji zrak oko njih što omogućuje da se ne kvare.
Nakon toga se masline dopremaju u uljaru i u samom tehnološkom procesu ubacuju u prijemni koš, odakle sam proces prerade počinje.
Strojevi u kojima se obrađuje maslina u maslinovo ulje su komplet automatizirani i vrhunsko su tehnološko rješenje.
Proces proizvodnje maslinovog ulja iz ploda masline se obavlja bez prekida, a može i sa prekidima, što ovisi o količini maslina i želji pojedinih klijenata da li da se njihove masline same obrađuju. Ovo posljednje je praksa u Republici Hrvatskoj, jer svatko želi imati “svoje” ulje, što tehnološki proces pomalo usporava, ali se postiže izuzetna kakvoća i kvaliteta, a to potvrđuju mnoge nagrade i priznanja koje su maslinari dobili na našem tržištu, kao i na Ino natjecanjima.

oprema linije

Tehnički opis linije

Sastavljena je od slijedećih strojeva i opreme
Grupa pranja

1. GRUPA PRANJA

Sastoji se od

ELEVATOR SA TRANSPORTNOM TRAKOM – RIBLJA KOST SA KOŠEM I ODSTRANJIVAČEM LIŠĆA I GRANČICA

Pripremljeni plodovi ubacuju se u prihvatni koš elevatora s pokretnom trakom koji plodove doprema do stroja za odstranjivanje lišća (odsisni ventilatorski pogon). Stroj za odstranjivanje lišća, nalazi se na vrhu elevatora. Nakon toga plodovi upadaju u perilicu.

Ovdje se vrši odstranjivanje zaostaloga lišća, a nakon toga se čisti plodovi ubacuju u stroj za pranje, smješten je na vrhu elevatora sa trakom, te posjeduje vlastiti elektromotor i turbopuhalo.

HIDROPNEUMATSKI STROJ ZA PRANJE MASLINA – PERILICA

U stroju za pranje se prisilnom cirkulacijom vode i zraka, putem elektropumpe obavlja završno čišćenje i pranje kako bi plodovi u daljnjem procesu bili posve čisti. Voda iz zatvorenog tanka cirkulira, te putem ventilatora ispire masline u „košu“ perilice. Nakon toga, masline putem dodatne trake na perilici idu ka cijevi-tušu za konačno ispiranje, te tako oprane, upadaju u drugi prijemni koš, neposredno pred mljevenje. Ovaj dio tretmana plodova važan je preduvjet za dobijanje očekivane kvalitete ulja.
Koš – kada u kojem se peru masline je prekreten na način da se na koncu prerade eventulane mehaničke nečistoće (sitni komadi kamena ili ostalog) mogu fizički odstraniti.

2. ELEVATOR S TRANSPORTNIM VIJKOM SA PRIJEMNIM KOŠEM

Nakon perilice za ubacivanje maslina u MLIN ČEKIČAR sa svojim postoljem

Masline iz prijemnog koša, nakon perilice putem elevatora s vijkom transportiraju se u mlin čekičar, koji u rotirajućem bubnju sa sitom, samlije masline u tijesto, s mogućnošću regulacije kapaciteta mljevenja maslina (inverterski pogon elektromotora).

Glavni dio postrojenja je el.mot. mlin čekičar koji se sastoji od okretnog filtera i metalnih čekića koji masline melju u svojevrsno tijesto. Takvo tijesto ispod maslina se putem dobavne mono pumpe, inox cijevi s automatskim zračnim ventilima i inspekcionim staklom, te crijevom transportira u mijesilice.

3. KLIPNA PUMPA

Dobavna klipna pumpa služi za transport samljevenog tijesta maslina putem inox cijevi s automatskim zračnim ventilima i inspekcionim staklom, te crijevom u mjesilice.

4. SUSTAV MJESILICA MOLINOVA SA SVOJOM MONO PUMPOM

Punjenje tijesta u mjesilice putem cijevi

Miješanjem tijesta i cirkulacijom tople vode u dvostrukom plaštu mijesilice (zatvoreni sistem) postiže se optimalna priprema tijesta te praktično počinje dio odvajanja ulja od krutog dijela ploda.
Tijekom miješanja u miješalicama, tijesto se zagrije na maksimalno 27°C, te se na vrhu tijesta počinje lagano izdvajanje ulja. Taj proces miješanja traje cca 45 min, te ga treba nadgledati uz dodavanje vode u samo tijesto po potrebi.

Pripremljena smjesa – tijesto odvodi se pomoću tlačne mono pumpe do centrifugalnog dekantera putem dobavne cijevi, bez dodatka vode ili eventualno minimalnih količina hladne vode, a gdje započinje proces odvajanja i separacije.

Navedene mijesilice svaka za se imaju svoj poseban pogon i mjerenje temperature, te je moguća nadogradnja po jedne mjesilice dodatno kada zatreba.

5. CENTRIFUGALNI EKSTRAKTOR-DEKANTER I POSUDA SA VIBRO FILTEROM

U samom dekanteru – “srcu sistema”, putem centrifugalne sile uzrokovane vrtnjom horizontalnog vijka, dolazi do odvajanja u 3 faze, ulja, vegetativne vode i komine. Regulacijom dobave tijesta putem mono pumpe određuje se brzina i kapacitet prerade, ovisno o količini samljevenog ploda. Pri kraju ove faze procesa, dodavanjem vode dekanter se ispire u cjelosti kako bi bio spreman za prihvat nove količine samljevenog tijesta.

Otpadni proizvod – komina se spiralnim vijkom ispod dekantera transportira izvan uljare u sabirni koš, odakle se transportira do odlagališta.

Posuda sa vibrofilterom

Ulje, kao finalni proizvod, te i vegetativna voda iz dekantera filtriraju se kroz vibro filter u kojem se odstranjuju eventualno zaostale nečistoće, te se sakupljaju u sabirnu posudu iz koje se nadalje transportiraju na konačnu separaciju-odvajanje.

Iz sabirne posude, putem pumpe, ulje se transportira u centrigugalni separator radi završnog pročišćavanja i separacije.

Na uljnoj strani su nivokazi minimum – maksimum za transport ulja ka uljnom separatoru.

6. DODATNI UREĐAJ ZA MOGUĆNOST RADA IZ 2 FAZE U 3 I OBRNUTO

Ovaj uređaj služi za mogućnost odabira rada postrojenja u dvije faze (rijetka komina i maslinovo ulje) ili za rad u tri faze (suha komina, vegetativna voda i msalinovo ulje

7. DOBAVNE PUMPE ULJA I VEGETATIVNE VODE

Služi za dobavu-transport vegetativne vode i maslinovog ulja, iznad centrifugalnog separatora.
Uljne pumpe su sa inverterom.

8. HORIZONTALNI TRANSPORTNI SPIRALNI VIJAK-S ELEKTROMOTORNIM POGONOM

Služi za dobavu transportne komine (krute tvari) do elevatora, vijak je izrađen iz prokroma (standardno 6 m)

9. KOSI ELEVATOR S VIJKOM

Služi za izbacivanje pristigle “komine”-krute tvari, van pogona uljare za ukrcaj u kamion (L 7 mt)

10. CENTRIFUGALNI SEPARATOR SA TANKOM ZA ULJE I VEGETATIVNU VODU IZA SEPARATORA

Prefiltrirano ulje i vegetativna voda iz tanka ispod vibrofiltera sada ulaze u vertikalni separator gdje se vrši konačno odvajanje – pročišćavanje i to:

 • ulja od zaostalih sitnih čestica-dobije se bistro ulje,
 • preostale minimalne preostale količine ulja iz vegetativne vode

Isto se postiže putem centrifugalne sile i vrtnjom u tamburu separatora pri brzini od 6400 okretaja uz dodavanje mlako zagrijane vode max 37°C da bi se pospješila separacija. Regulacija kapaciteta rada se postiže putem dobavne pumpe ulja, a upravljanje separtorom se vrši preko glavnog elektroormara i putem ručnog ventila za pražnjenje i čišćenje separatora.

11. GLAVNI TERMO PANEL ZA PRIPREMU I ZAGRIJAVANJE TEHNOLOŠKE VODE S IZMJENJIVAČEM TOPLINE TIP MOLINOVA

Služi za grupu miješalica u sustavu prerade- miješanja smjese,kao i za tehnološku potrošnju, a sastoji se iz:
Pločastih izmjenjivača topline, ekspanzijske posude, sustava sigurnosnih ventila s cijevima i svom potrebnom opremom.

Pogonsko gorivo: lož ulje
Napomena:
Tank za lož ulje kapaciteta cca 2.000 l s opremom nije predmet isporuke – nabavlja ga krajnji korisnik.

12. GLAVNI ELEKTRO ORMAR

Služi za upravljanje cijelim postrojenjem prilikom rada. Može biti upravljanje putem mehaničkih prekidača ili putem ekrana osjetljivog na dodir.

13. ČELIČNA KONSTRUKCIJA ZA POVEZIVANJE STROJEVA

Služi za povezivanje pojedinačnih strojeva, kablovima i cijevima, svih pojedinih strojeva, a sastoji se iz kvadratnih “U” cijevi i vertikalnih nosača kao i svih potrebnih priključnih vijaka.

KOLAUDACIJA (MONTAŽA) I PUŠTANJE U RAD

Montaža – obuka Vašeg osoblja, kao i tehnička podrška tijekom prerade je od strane stručnog i ovlaštenog servisa ino principala, uključena je u cijenu.

Napomena:
Međusobno povezivanje dvaju termoplanela i kotla s mjesilicama i tankom za lož ulje je na strani kranjeg korisnika, a prema tehničkim uputama i nacrtu.

Kontaktirajte nas

Ukoliko se bavite uljarstvom i planirate nabaviti novo postrojenje ili unaprijediti postojeće postrojenje za obradu ulja, kontaktirajte nas.

Zastupnik tvrtke: GRUPPO PIERALISI

logo-footer-veci

EKOLOŠKA POSTROJENJA U POLJODJELSTVU I INDUSTRIJI

COM-ING TRADE d.o.o.

Sjedište:
Domovinskog rata 56

21000 Split
Hrvatska
OIB: 82264872162
MB: 03508722

Ured:

Put Supavla 1,
(zgrada Jadranskog osiguranja, 1. kat)
21000 Split
Hrvatska

Telefon:
+ 385 21 361 470
+ 385 21 381 345
+ 385 21 322 242
Fax: + 385 21 322 243
GSM line:
+ 385 98 265 486
+385 99 23 54 090
+385 99 21 61 570

E-mail: jmladinic@com-ing.hr

Com-ing trade d..o.o. © 2019. Sva prava pridržana. | Izrada: ILI NET